بایگانی‌های بیمه آسیا : دنیای بیمه

16مهر
پول چاپ سررسید بیمه آسیا به مناطق محروم رسید

پول چاپ سررسید بیمه آسیا به مناطق محروم رسید

بیمه آسیا در سه سال گذشته با اختصاص مبلغ 12میلیارد ریال هزینه چاپ سررسید، بیش از 450هزار جلد دفتر مشق را درمدارس مناطق محروم کشور تهیه و توزیع کرده است.

14مهر
بیمه آسیا سرآمد در ارتباط با مردم ایران

بیمه آسیا سرآمد در ارتباط با مردم ایران

اهدای لوح ستاره طلایی روابط عمومی به شرکت بیمه آسیا در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی کشور نشانه‌ آشکار از سرآمدی این شرکت در ارتباط با مردم ایران و خانواده بزرگ بیمه آسیا از بیمه‌گذاران گرفته تا سهامداران و البته ذی‌نفعان است. اما راز این ممتاز بودن را می‌توان از بستر دیگری هم تحلیل کرد و به این معما پاسخ داد که راستی چرا روابط عمومی بیمه آسیا باید در بین ستارگان هنر روابط عمومی ایران بدرخشد؟

12مهر
ستاره طلایی به روابط عمومی بیمه آسیا رسید

ستاره طلایی به روابط عمومی بیمه آسیا رسید

🔹لوح "ستاره طلایی روابط عمومی" هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران به روابط عمومی بیمه آسیا اهدا شد.با بررسی های انجام شده و کسب امتیازات بیشتر در بین روابط عمومی های ستاره سال 1398 ، لوح " ستاره طلایی روابط عمومی" در رده های عملکرد مدیریتی و مسئولیت اجتماعی به مدیریت روابط عمومی بیمه آسیا اختصاص یافت.