بایگانی‌های بیمه دی : دنیای بیمه

20مهر
تغییر در هیات مدیره بیمه دی
کاشانی و عربی اضافه شدند

تغییر در هیات مدیره بیمه دی

شرکت بیمه دی به مدیرعاملی محمدرضا کشاورز از تغییر در ترکیب هیات مدیره خود خبر داد و محمد کاشانی و ایرج عربی به عضویت تیم مدیریتی این شرکت پیوستند.