بایگانی‌های بیمه اتکایی ایرانیان : دنیای بیمه

16مهر
تصویب افزایش سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان

تصویب افزایش سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان

مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام بیمه اتکایی ایرانیان به منظور بررسی و تصویب افزایش 23/07 درصدی سرمایه، ساعت 10 و 30 دقیقۀ چهارشنبه 16 مهر 99 درمحل سالن کنفرانس این شرکت باحضور 78/3 درصد از سهامداران تشکیل شد