بایگانی‌های پژوهشکده بیمه : دنیای بیمه

12مهر
راه‌اندازی آکادمی آموزشی صنعت بیمه

راه‌اندازی آکادمی آموزشی صنعت بیمه

آکادمی آموزشی بیمه مرکزی با هدف ساماندهی فعالیت های آموزشی کاربردی تاسیس می شود. این موسسه که در راستای تشکیل کمیته راهبردی آموزش در صنعت بیمه راه‌اندازی می‌شود، علاوه بر اینکه در متون آموزشی بیمه‌ای وحدت رویه ایجاد می‌کند، موجبات بهره‌گیری از توانمندی آموزشی و علمی همکاران را فراهم می‌کند.