جشن سهامداران بیمه سامان در نیمه نخست
سامانی‌ها ۳,۶۹۴ برای هم سهم سود شناسایی کردند

جشن سهامداران بیمه سامان در نیمه نخست

سهامداران بیمه سامان خوشحال هستند چرا که سود هر سهم این شرکت تنها در نیمه نخست امسال ۳ هزار و ۶۹۴ ريال بوده که نسبت به پایان نیمه نخست پارسال ۲ هزار و ۳۳۰ درصد جهش داشته است. حالا آنها منتظر نیمه دوم بازی مدیران شرکت هستند تا ببینند در پایان سال چه سودی به ازای هر سهم نصیب‌شان می‌شود؟ فعلا که آنها در نیمه نخست شاهد یک برد شیرین بوده‌اند.

پرش بلند بیمه کوثر با جهش سود آفرینی
دنیای بیمه کارنامه ۶ ماهه را تحلیل می‌کند

پرش بلند بیمه کوثر با جهش سود آفرینی

پرش بلند بیمه کوثر در سود آفرینی برای سهامدارانش ادامه دارد. شناسایی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال سود خالص در نیمه نخست امسال از سوی بیمه کوثر نشان می‌دهد که سهامداران این شرکت تا پایان شهریورماه امسال به ازای هر سهم ۳۰۱۶ ريال سود به دست آورده‌اند که ۷۵۲ درصد بیشتر از نیمه نخست پارسال بوده است.

خیز ۱۰۰۰ درصدی سود بیمه نوین
دنیای بیمه بررسی می‌کند

خیز ۱۰۰۰ درصدی سود بیمه نوین

سود خالص بیمه نوین در نیمه نخست امسال بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد کرده به طور دقیق ۱۰۴۲ درصد، با در نظر گرفتن افزایش سرمایه ۷۵ درصدی، سود خالص هر سهم بیمه نوین ۱۳۱۵ ريال برآورد شده در حالی که نیمه نخست پارسال سهامداران این شرکت شاهد سودی ۲۰۱ ريالی به ازای هر سهم‌شان بودند و سال گذشته هم ۳۷۶ ريال سود هر سهم این شرکت بود.

بیمه حکمت صبا ۱۱۸ ریال سود ساخت
گزارش ویژه دنیای بیمه

بیمه حکمت صبا ۱۱۸ ریال سود ساخت

شرکت بیمه حکمت صبا که سال گذشته را با زیان ۸۴ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریالی به پایان رساند، در نیمه نخست امسال ۱۷۶ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال سود شناسایی کرد و به ازای هر سهم ۱۱۸ ريال سود ساخت. آیا روند سودآوری این شرکت ادامه می‌یابد و می‌توان به خروج قطعی بیمه حکمت صبا از دایره زیان امیدوار بود؟

رشد ۵.۵ برابری سود بیمه آرمان در ۶ ماه
دنیای بیمه تحلیل کرد

رشد ۵.۵ برابری سود بیمه آرمان در ۶ ماه

سود خالص بیمه آرمان در ۶ ماه نخست امسال ۵۵۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. رشد ۵.۵ برابری سود بیمه آرمان در این مدت ناشی از چیست و چگونه توانسته ۳۵۴ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال سود شناسایی کند. آنهم در شرایطی که میزان حق بیمه تولیدی این شرکت ۲۱ درصد کمتر از نیمه نخست پارسال بوده است؟

سرمایه‌گذاری بیمه البرز در املاک و سهام
رشد ۱۶۰۰ درصدی سود در ۶ ماه

سرمایه‌گذاری بیمه البرز در املاک و سهام

اولویت شرکت بیمه البرز در سرمایه‌گذاری‌ها بر املاک و سهام خواهد بود. هر دو مسیر هم زیرنظر مستقیم محسن پورکیانی، مدیرعامل این شرکت پیگیری و انجام می‌شود. آیا این سیاست باعث تداوم سودسازی بیمه البرز در آینده خواهد شد و بازده خوبی نصیب سهامداران این شرکت می‌شود؟

خبر ویژهخبر شرکت‌هایادداشت
  06آبان
  جشن سهامداران بیمه سامان در نیمه نخست
  سامانی‌ها ۳,۶۹۴ برای هم سهم سود شناسایی کردند

  جشن سهامداران بیمه سامان در نیمه نخست

  سهامداران بیمه سامان خوشحال هستند چرا که سود هر سهم این شرکت تنها در نیمه نخست امسال ۳ هزار و ۶۹۴ ريال بوده که نسبت به پایان نیمه نخست پارسال ۲ هزار و ۳۳۰ درصد جهش داشته است. حالا آنها منتظر نیمه دوم بازی مدیران شرکت هستند تا ببینند در پایان سال چه سودی به ازای هر سهم نصیب‌شان می‌شود؟ فعلا که آنها در نیمه نخست شاهد یک برد شیرین بوده‌اند.

  06آبان
  پرش بلند بیمه کوثر با جهش سود آفرینی
  دنیای بیمه کارنامه ۶ ماهه را تحلیل می‌کند

  پرش بلند بیمه کوثر با جهش سود آفرینی

  پرش بلند بیمه کوثر در سود آفرینی برای سهامدارانش ادامه دارد. شناسایی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال سود خالص در نیمه نخست امسال از سوی بیمه کوثر نشان می‌دهد که سهامداران این شرکت تا پایان شهریورماه امسال به ازای هر سهم ۳۰۱۶ ريال سود به دست آورده‌اند که ۷۵۲ درصد بیشتر از نیمه نخست پارسال بوده است.

  06آبان
  خیز ۱۰۰۰ درصدی سود بیمه نوین
  دنیای بیمه بررسی می‌کند

  خیز ۱۰۰۰ درصدی سود بیمه نوین

  سود خالص بیمه نوین در نیمه نخست امسال بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد کرده به طور دقیق ۱۰۴۲ درصد، با در نظر گرفتن افزایش سرمایه ۷۵ درصدی، سود خالص هر سهم بیمه نوین ۱۳۱۵ ريال برآورد شده در حالی که نیمه نخست پارسال سهامداران این شرکت شاهد سودی ۲۰۱ ريالی به ازای هر سهم‌شان بودند و سال گذشته هم ۳۷۶ ريال سود هر سهم این شرکت بود.

  06آبان
  بیمه حکمت صبا ۱۱۸ ریال سود ساخت
  گزارش ویژه دنیای بیمه

  بیمه حکمت صبا ۱۱۸ ریال سود ساخت

  شرکت بیمه حکمت صبا که سال گذشته را با زیان ۸۴ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریالی به پایان رساند، در نیمه نخست امسال ۱۷۶ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال سود شناسایی کرد و به ازای هر سهم ۱۱۸ ريال سود ساخت. آیا روند سودآوری این شرکت ادامه می‌یابد و می‌توان به خروج قطعی بیمه حکمت صبا از دایره زیان امیدوار بود؟

  06آبان
  رشد ۵.۵ برابری سود بیمه آرمان در ۶ ماه
  دنیای بیمه تحلیل کرد

  رشد ۵.۵ برابری سود بیمه آرمان در ۶ ماه

  سود خالص بیمه آرمان در ۶ ماه نخست امسال ۵۵۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. رشد ۵.۵ برابری سود بیمه آرمان در این مدت ناشی از چیست و چگونه توانسته ۳۵۴ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال سود شناسایی کند. آنهم در شرایطی که میزان حق بیمه تولیدی این شرکت ۲۱ درصد کمتر از نیمه نخست پارسال بوده است؟

  06آبان
  سرمایه‌گذاری بیمه البرز در املاک و سهام
  رشد ۱۶۰۰ درصدی سود در ۶ ماه

  سرمایه‌گذاری بیمه البرز در املاک و سهام

  اولویت شرکت بیمه البرز در سرمایه‌گذاری‌ها بر املاک و سهام خواهد بود. هر دو مسیر هم زیرنظر مستقیم محسن پورکیانی، مدیرعامل این شرکت پیگیری و انجام می‌شود. آیا این سیاست باعث تداوم سودسازی بیمه البرز در آینده خواهد شد و بازده خوبی نصیب سهامداران این شرکت می‌شود؟

  05آبان
  چرا سود بیمه آسیا ۷۲۰ درصد رشد کرد؟
  تحلیل ویژه دنیای بیمه

  چرا سود بیمه آسیا ۷۲۰ درصد رشد کرد؟

  شرکت بیمه آسیا در نیمه نخست سال ۹۹ موفق شده ۷۲۰ درصد بیشتر از نیمه نخست پارسال سود کند. چرا سود این شرکت از ۴۱۵ میلیارد و ۸۰۳ میلیون ریال در نیمه نخست پارسال با جهشی ۷۲۰ درصدی به رقم ۳ هزار و ۴۰۸ میلیارد و ۵۰۶ میلیون ریال رسیده است و سهامداران بیمه آسیا در پایان امسال چه بازده‌ای را بابت سرمایه‌گذاری روی سهام این شرکت شاهد خواهند بود؟

  28مهر
  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه
  پایگاه تحلیلی دنیای بیمه بررسی کرد

  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه

  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه. بیمه پاسارگاد چگونه توانسته سود هر سهم خود را از ۱۱۵ ريال در نیمه نخست سال گذشته با رشدی ۷۹۹ درصدی به ۱۰۳۴ ريال در پایان تابستان امسال افزایش دهد و آیا سود خالص این شرکت به ارزش ۱۰ هزار و ۵۵۲ میلیارد و ۲۰۲ میلیون ریال با جهشی ۸۰۲ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته می‌تواند در ادامه سال ادامه داشته باشد؟ پایگاه تحلیلی دنیای بیمه معمای پرش بلند بیمه پاسارگاد در ۶ ماه ابتدای امسال را بررسی می‌کند.

  26مهر
  دفاع از بازار متشکل بیمه

  دفاع از بازار متشکل بیمه

  چرا تشکیل نهادی به نام بازار متشکل بیمه ضرورت دارد؟ به نظرم تاسیس چنین نهادی برای کشور ما که ارتباط اقتصاد آن با دنیا بخصوص در بخش بیمه گسترده نیست و این ارتباط در شرایط فعلی نیز به کمترین حد خود رسیده است توجیه بیشتری پیدا می‌کند چونکه در صورت گستردگی روابط با اقتصاد جهانی، بازارهای بین‌المللی می‌توانستند تا حدی نقش بازار متشکل بیمه را ایفا کنند هر چند نه به بطور کامل.

  23مهر
  رونمایی بیمه تعاون از واکسن اقتصادی کرونا
  مظلومی در کنفرانس دانشگاه لیورپول تشریح کرد:

  رونمایی بیمه تعاون از واکسن اقتصادی کرونا

  مدیرعامل بیمه تعاون در کنفرانس آنلاین «کووید-۱۹ و مدل‌سازی در علم مدیریت» که از سوی دانشگاه لیورپول انگلستان برگزار شد، با تبین محصول جدید این شرکت اظهار کرد: این محصول که به طور انحصاری از سوی بیمه تعاون در پاسخ به از دست دادن درآمد ناشی از توقف فعالیت در اثر شیوع بیماری کرونا طراحی شده است، واکسن اقتصادی کووید-۱۹ نیز نامیده می‌شود و تقریباً تمام کسب‌وکارها و شرکت‌های تجاری می‌توانند از این محصول بهره‌مند شوند.

  21مهر
  انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکا
  آسوده و جباری معرفی شدند

  انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکا

  سیدمحمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان و دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی به اتفاق آرای اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان رییس و نایب رئیس این کمیته انتخاب شدند.

  21مهر
  جهش ۱۴۰۶ درصدی سود هر سهم بیمه سینا
  دنیای بیمه کارنامه نیمسال رضا جعفری را تحلیل کرد

  جهش ۱۴۰۶ درصدی سود هر سهم بیمه سینا

  دنیای بیمه: شرکت بیمه سینا به مدیرعاملی رضا جعفری موفق شده تا سود هر سهم این شرکت را ۱۴۰۶ درصد در پایان تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دهد. سود خالص این شرکت در نیمه نخست امسال بالغ بر ۴ هزار و ۵۱۶ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال برآورد شده است.

  21مهر
  راز رشد ۵۲۳ درصدی سود بیمه رازی
  دنیای بیمه کارنامه نیمسال بختیاری را تحلیل کرد

  راز رشد ۵۲۳ درصدی سود بیمه رازی

  دنیای بیمه: شرکت بیمه رازی به مدیرعاملی مجید بختیاری موفق شده تا سود خالص خود در نیمه نخست امسال را ۵۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دهد. راز این معما چیست و آیا روند سودسازی بیمه رازی ادامه می‌یابد و سهامداران این شرکت با افزایش بازده سهم خود در آینده مواجه می‌شوند؟ دنیای بیمه در تحلیلی به این معما پاسخ می‌دهد. این گزارش تحلیلی بخوانید.

  20مهر
  سود بیمه پارسیان ۲۰۴ درصد رشد کرد
  خبر خوب برای سهامداران

  سود بیمه پارسیان ۲۰۴ درصد رشد کرد

  شرکت بیمه پارسیان به مدیرعاملی هادی اویارحسین، موفق شده تا سود خالص خود را در نیمه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 204 درصد رشد دهد و به ازای هر سهم 491 ريال سود شناسایی کند. این در حالی است که سود برآورد شده حسابرسی نشده است اما نسبت به سود واقعی 286 ريالی پایان سال مالی گذشته، به نظر می‌رسد که روند سودسازی این شرکت تا پایان امسال تداوم داشته باشد. خبری خوب برای سهامداران.

  20مهر
  فشارها بر صنعت بیمه را کم کنید
  ماموریت دشوار رئیس کل و دبیرکل

  فشارها بر صنعت بیمه را کم کنید

  بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ماموریت سختی برای کم کردن فشارها و برداشتن موانع از پیش پای صنعت بیمه کشور دارند.دیدار چندی پیش غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نشست اعضای سندیکای بیمه‌گران ایران با تعدادی از نمایندگان مجلس یک نقطه عطف در تاریخ صنعت بیمه به شمار می‌رود. اما این دیدارها و گفتگو‌ها چه دستاوردی به همراه خواهد داشت و چه اقدامی باید صورت پذیرد تا چالش‌های صنعت بیمه کمتر شود؟

  20مهر
  مخالفت سندیکای بیمه‌گران با وضع عوارض جدید
  نقشه ملی صنعت بیمه را آماده کنید

  مخالفت سندیکای بیمه‌گران با وضع عوارض جدید

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از وضع عوارض جدیدی در "لایحه مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور" تهیه شده توسط وزارت کشور خبر داد و گفت: وزارت کشور در بخش منابع مالی لایحه مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور ، اخذ 10 درصد عوارض از صنعت بیمه را پیش بینی کرده که این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. ما بشدت مخالف این عوارض هستیم چراکه صنعت بیمه دیگر ظرفیت این فشارها را ندارد.

  16مهر
  چگونه بفهمیم تصادف واقعی است یا ساختگی
  نتیجه یک تحقیق پزشکی قانونی

  چگونه بفهمیم تصادف واقعی است یا ساختگی

  بر اساس نتایج یک مطالعه که توسط پژوهشگران پزشکی قانونی انجام شده، بیشتر تصادفات ساختگی در ساعت‌های پایانی شب و ساعت‌های اول روز در جایی خارج از شهر اتفاق می‌افتند. به طور معمول در این تصادف‌ها آسیب‌های افراد سرنشین به صورت مشترک و قرینه است.

  16مهر
  پوشش بیمه‌های عمر متنوع شود
  مدیر بیمه‌های عمر بیمه دانا:

  پوشش بیمه‌های عمر متنوع شود

  بیمه به‌عنوان یکی از ارکان نظام مالی هر کشوری، با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده و آرامش نسبی را در جامعه به وجود می‌آورد. در میان انواع رشته‌های بیمه، بیمه عمر به دلیل ماهیت آن، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بیمه عمر از یک‌سو با مدیریت پیامدهای احتمالی و خطرات آینده افراد، راهی برای تامین آتیه افراد به شمار ‌می‌آید و از سوی دیگر به دلیل فاصله زمانی منطقی بین دریافت حق بیمه و پرداخت تعهدات، منابع مالی قابل‌توجهی را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌دهد.

  10مهر
  نشست شورای فنی سندیکا به میزبانی بیمه ایران
  به میزبانی بیمه ایران برگزار شد

  نشست شورای فنی سندیکا به میزبانی بیمه ایران

  جلسه شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران با حضور دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران، دکتر کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران، زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران و رئیس شورای هماهنگی معاونان فنی صنعت بیمه و معاونین فنی سایر شرکت‌های بیمه به میزبانی بیمه ایران برگزار شد.

  08مهر
  الزام شماره تلفن همراه برای صدور بیمه ثالث

  الزام شماره تلفن همراه برای صدور بیمه ثالث

  بیمه مرکزی بخشنامه الزام استفاده از سامانه شاهکار برای صدور بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی با ابلاغ بخشنامه ای به شرکت های بیمه بر لزوم استفاده از وب سرویس "شاهکار "تاکید کردند.

  06آبان
  جشن سهامداران بیمه سامان در نیمه نخست
  سامانی‌ها ۳,۶۹۴ برای هم سهم سود شناسایی کردند

  جشن سهامداران بیمه سامان در نیمه نخست

  سهامداران بیمه سامان خوشحال هستند چرا که سود هر سهم این شرکت تنها در نیمه نخست امسال ۳ هزار و ۶۹۴ ريال بوده که نسبت به پایان نیمه نخست پارسال ۲ هزار و ۳۳۰ درصد جهش داشته است. حالا آنها منتظر نیمه دوم بازی مدیران شرکت هستند تا ببینند در پایان سال چه سودی به ازای هر سهم نصیب‌شان می‌شود؟ فعلا که آنها در نیمه نخست شاهد یک برد شیرین بوده‌اند.

  06آبان
  پرش بلند بیمه کوثر با جهش سود آفرینی
  دنیای بیمه کارنامه ۶ ماهه را تحلیل می‌کند

  پرش بلند بیمه کوثر با جهش سود آفرینی

  پرش بلند بیمه کوثر در سود آفرینی برای سهامدارانش ادامه دارد. شناسایی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال سود خالص در نیمه نخست امسال از سوی بیمه کوثر نشان می‌دهد که سهامداران این شرکت تا پایان شهریورماه امسال به ازای هر سهم ۳۰۱۶ ريال سود به دست آورده‌اند که ۷۵۲ درصد بیشتر از نیمه نخست پارسال بوده است.

  06آبان
  خیز ۱۰۰۰ درصدی سود بیمه نوین
  دنیای بیمه بررسی می‌کند

  خیز ۱۰۰۰ درصدی سود بیمه نوین

  سود خالص بیمه نوین در نیمه نخست امسال بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد کرده به طور دقیق ۱۰۴۲ درصد، با در نظر گرفتن افزایش سرمایه ۷۵ درصدی، سود خالص هر سهم بیمه نوین ۱۳۱۵ ريال برآورد شده در حالی که نیمه نخست پارسال سهامداران این شرکت شاهد سودی ۲۰۱ ريالی به ازای هر سهم‌شان بودند و سال گذشته هم ۳۷۶ ريال سود هر سهم این شرکت بود.

  06آبان
  شفاف‌سازی ارزی بیمه آسیا + سند
  مسعود بادین نامه داد

  شفاف‌سازی ارزی بیمه آسیا + سند

  مسعود بادین، مدیرعامل بیمه آسیا در نامه‌ای رسمی به ابهام در خصوص وضعیت ارزی این شرکت پاسخ داد و اعلام کرد: در صورت اعلام نرخ جدید تسعیر ارز از سوی بیمه مرکزی، صورت‌های مالی این شرکت تا پایان دوره با نرخ‌های ۳۰ اسفندماه ۹۹ تسعیر خواهد شد. به گزارش دنیای بیمه، حساب ارزی بیمه آسیا مثبت است و تسعیر نرخ ارز باعث افزایش درآمد این شرکت می‌شود.

  06آبان
  بیمه حکمت صبا ۱۱۸ ریال سود ساخت
  گزارش ویژه دنیای بیمه

  بیمه حکمت صبا ۱۱۸ ریال سود ساخت

  شرکت بیمه حکمت صبا که سال گذشته را با زیان ۸۴ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریالی به پایان رساند، در نیمه نخست امسال ۱۷۶ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال سود شناسایی کرد و به ازای هر سهم ۱۱۸ ريال سود ساخت. آیا روند سودآوری این شرکت ادامه می‌یابد و می‌توان به خروج قطعی بیمه حکمت صبا از دایره زیان امیدوار بود؟

  06آبان
  رشد ۵.۵ برابری سود بیمه آرمان در ۶ ماه
  دنیای بیمه تحلیل کرد

  رشد ۵.۵ برابری سود بیمه آرمان در ۶ ماه

  سود خالص بیمه آرمان در ۶ ماه نخست امسال ۵۵۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. رشد ۵.۵ برابری سود بیمه آرمان در این مدت ناشی از چیست و چگونه توانسته ۳۵۴ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال سود شناسایی کند. آنهم در شرایطی که میزان حق بیمه تولیدی این شرکت ۲۱ درصد کمتر از نیمه نخست پارسال بوده است؟

  06آبان
  ۸۰ هزار نفر از دانشگاهیان زیر چتر بیمه تجارت نو
  منا عروجی خبر داد:

  ۸۰ هزار نفر از دانشگاهیان زیر چتر بیمه تجارت نو

  مدیر بیمه‌های عمر، حوادث و درمان شرکت بیمه تجارت‌نو اعلام کرد: در حال حاضر این شرکت بیمه‌ای با پوشش حدود ۸۰ هزار نفر از جامعه علمی، دانشگاهی کشور، بیشترین تعداد قرارداد را با مراکز دانشگاهی دارد.

  06آبان
  سرمایه‌گذاری بیمه البرز در املاک و سهام
  رشد ۱۶۰۰ درصدی سود در ۶ ماه

  سرمایه‌گذاری بیمه البرز در املاک و سهام

  اولویت شرکت بیمه البرز در سرمایه‌گذاری‌ها بر املاک و سهام خواهد بود. هر دو مسیر هم زیرنظر مستقیم محسن پورکیانی، مدیرعامل این شرکت پیگیری و انجام می‌شود. آیا این سیاست باعث تداوم سودسازی بیمه البرز در آینده خواهد شد و بازده خوبی نصیب سهامداران این شرکت می‌شود؟

  05آبان
  چرا سود بیمه آسیا ۷۲۰ درصد رشد کرد؟
  تحلیل ویژه دنیای بیمه

  چرا سود بیمه آسیا ۷۲۰ درصد رشد کرد؟

  شرکت بیمه آسیا در نیمه نخست سال ۹۹ موفق شده ۷۲۰ درصد بیشتر از نیمه نخست پارسال سود کند. چرا سود این شرکت از ۴۱۵ میلیارد و ۸۰۳ میلیون ریال در نیمه نخست پارسال با جهشی ۷۲۰ درصدی به رقم ۳ هزار و ۴۰۸ میلیارد و ۵۰۶ میلیون ریال رسیده است و سهامداران بیمه آسیا در پایان امسال چه بازده‌ای را بابت سرمایه‌گذاری روی سهام این شرکت شاهد خواهند بود؟

  05آبان
  بیمه لایو ۲۰۲۰؛ اولین نمایشگاه آنلاین صنعت بیمه

  بیمه لایو ۲۰۲۰؛ اولین نمایشگاه آنلاین صنعت بیمه

  اولین نمایشگاه تخصصی صنعت بیمه کشور با عنوان «بیمه لایو ۲۰۲۰» به صورت آنلاین و با شعار «صنعت بیمه؛ زنده با شما» با مشارکت شرکت‌های بیمه، برگزار خواهد شد.

  05آبان
  پرداخت خسارت ٩ میلیاردی بیمه دی
  جبران خسارت به زیان‌دیده

  پرداخت خسارت ٩ میلیاردی بیمه دی

  شرکت بیمه دی، خسارت ٩ میلیارد و ٨٠٠ میلیون ریالی یک زیان دیده را که در سانحه تصادف با خودرو در روستای کریم آباد از توابع شهرستان ارومیه دچار حادثه و خسارت شده بود را پرداخت کرد.

  05آبان
  پویش همدلانه بیمه پاسارگاد در مناطق محروم
  در راستای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت

  پویش همدلانه بیمه پاسارگاد در مناطق محروم

  شرکت بیمه پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و در تداوم انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی با حضور در پویش همدلانه از طریق تهیه ارزاق و ماسک های بهداشتی و هماهنگی جهت ارسال و توزیع این اقلام در شهرهای ایلام، کرمانشاه، استـان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، خوزستان و شهرک های اقماری اطراف شهر تهران با یاری گروه های جهادی در جهت مقابله با ویروس کرونا همت گماشت.

  05آبان
  سودعملیاتی تجارت‌نو ۱۲ برابرافزایش یافت
  بازخوانی صورت‌های مالی ۶ ماهه “بنو”؛

  سودعملیاتی تجارت‌نو ۱۲ برابرافزایش یافت

  شرکت بیمه تجارت‌نو، در شش ماهه اول سال جاری علی‌رغم تبعات شیوع ویروس کرونا و دیگر مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی با آن روبرو هستند، موفق شد برای هر سهم خود ۱۶۲۱ ریال سود محقق کند که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال مالی گذشته رشد ۱۱۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

  05آبان
  حمایت صنعت بیمه از پایان‌نامه دانشجویی
  طرح مشترک پژوهشکده و بیمه اکو

  حمایت صنعت بیمه از پایان‌نامه دانشجویی

  پایان‌نامه "حفظ مشتریان بیمه‌های زندگی" با حمایت مشارکتی مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو و پژوهشکده بیمه توسط حسن قربانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار گرایش بیم‌سنجی، به رشته تحریردر آمد.

  05آبان
  جشنواره تصویرگری بیمه در راه است
  ابتکار جدید بیمه ملت

  جشنواره تصویرگری بیمه در راه است

  بیمه ملت به مناسبت هفدهمین سالروز تاسیس این شرکت، جشنواره تصویرگری با موضوع فرهنگ بیمه برگزار می‌کند. به گفته سرپرست روابط عمومی این شرکت، این جشنواره توسط بیمه ملت و برای اولین بار در صنعت بیمه با موضوع کلی اشاعه فرهنگ بیمه‌ای مبنی بر ضرورت خرید بیمه، ویژگی‌های حمایتی و آرامش خاطر بیمه، مدیریت و انتقال ریسک و... برگزار می‌شود.

  05آبان
  سود خالص ۱۶۰۵ ریالی بیمه ما در ۶ ماه
  صورت‌های مالی منتشر شد

  سود خالص ۱۶۰۵ ریالی بیمه ما در ۶ ماه

  بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت بیمه "ما" که منتشره در سامانه اطلاع رسانی ناشران، سود خالص هر سهم شرکت بیمه "ما" تا پایان شهریور ماه ۱۶۰۵ ریال رقم خورده است.

  05آبان
  بیمه میهن در سطح یک توانگری مالی
  بیمه مرکزی تایید کرد

  بیمه میهن در سطح یک توانگری مالی

  شرکت سهامی بیمه میهن امسال نیز طبق اعلام بیمه مرکزی ج.ا.ایران در سطح یکِ توانگری مالی قرار گرفت. این شرکت در سال های اخیر تلاش کرده است با مدیریت دارایی‌ها و ایفای تعهدات خود، نسبت توانگری مالی خود را در بهترین وضعیت حفظ کند.

  28مهر
  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه
  پایگاه تحلیلی دنیای بیمه بررسی کرد

  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه

  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه. بیمه پاسارگاد چگونه توانسته سود هر سهم خود را از ۱۱۵ ريال در نیمه نخست سال گذشته با رشدی ۷۹۹ درصدی به ۱۰۳۴ ريال در پایان تابستان امسال افزایش دهد و آیا سود خالص این شرکت به ارزش ۱۰ هزار و ۵۵۲ میلیارد و ۲۰۲ میلیون ریال با جهشی ۸۰۲ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته می‌تواند در ادامه سال ادامه داشته باشد؟ پایگاه تحلیلی دنیای بیمه معمای پرش بلند بیمه پاسارگاد در ۶ ماه ابتدای امسال را بررسی می‌کند.

  26مهر
  دفاع از بازار متشکل بیمه

  دفاع از بازار متشکل بیمه

  چرا تشکیل نهادی به نام بازار متشکل بیمه ضرورت دارد؟ به نظرم تاسیس چنین نهادی برای کشور ما که ارتباط اقتصاد آن با دنیا بخصوص در بخش بیمه گسترده نیست و این ارتباط در شرایط فعلی نیز به کمترین حد خود رسیده است توجیه بیشتری پیدا می‌کند چونکه در صورت گستردگی روابط با اقتصاد جهانی، بازارهای بین‌المللی می‌توانستند تا حدی نقش بازار متشکل بیمه را ایفا کنند هر چند نه به بطور کامل.

  23مهر
  آرامش و سلامت زندگی را با بیمه آسیا تضمین کنید
  جمعیت سالمندان ایران تا ۲۰ سال دیگر ۲ برابر می شود

  آرامش و سلامت زندگی را با بیمه آسیا تضمین کنید

  شرکت‌های بیمه‌گر به ویژه شرکت‌های دارای سطح بالای توانگری و ترکیب بهینه بیمه‌گری نظیر بیمه آسیا این فرصت را به ارمغان آورده اند که جمعیت جوان و البته رو به سالمندی ایران از هم اکنون برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. چرا که جمعیت سالمندان ایران تا ۲۰ سال دیگر ۲ برابر می شود. شما می‌توانید آرامش و سلامت زندگی را با بیمه آسیا تضمین کنید.

  26مهر
  دفاع از بازار متشکل بیمه

  دفاع از بازار متشکل بیمه

  چرا تشکیل نهادی به نام بازار متشکل بیمه ضرورت دارد؟ به نظرم تاسیس چنین نهادی برای کشور ما که ارتباط اقتصاد آن با دنیا بخصوص در بخش بیمه گسترده نیست و این ارتباط در شرایط فعلی نیز به کمترین حد خود رسیده است توجیه بیشتری پیدا می‌کند چونکه در صورت گستردگی روابط با اقتصاد جهانی، بازارهای بین‌المللی می‌توانستند تا حدی نقش بازار متشکل بیمه را ایفا کنند هر چند نه به بطور کامل.

  14مهر
  بیمه آسیا سرآمد در ارتباط با مردم ایران

  بیمه آسیا سرآمد در ارتباط با مردم ایران

  اهدای لوح ستاره طلایی روابط عمومی به شرکت بیمه آسیا در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی کشور نشانه‌ آشکار از سرآمدی این شرکت در ارتباط با مردم ایران و خانواده بزرگ بیمه آسیا از بیمه‌گذاران گرفته تا سهامداران و البته ذی‌نفعان است. اما راز این ممتاز بودن را می‌توان از بستر دیگری هم تحلیل کرد و به این معما پاسخ داد که راستی چرا روابط عمومی بیمه آسیا باید در بین ستارگان هنر روابط عمومی ایران بدرخشد؟

  13مهر
  صنعت بیمه و بلاکچین‌ها

  صنعت بیمه و بلاکچین‌ها

  دردنیای تکنولوژی‌های دیجیتال، شرکت‌ها درصددند تا بهره وری خود را افزایش دهند، تا در رقابت با سایر شرکت‌ها برای خود مزیتی رقابتی به دست آورند. آنها عمدتا به دنبال ایجاد تکنولوژی های برتر نسبت به رقبای خود هستند تا از بازار حذف  نشوند. امروزه بلاکچین بعنوان یک تکنولوژی برتر در ادغام داده ها شناخته می […]

  08مهر
  جای خالی بیمه‌های اعتبار در اقتصاد ایران
  آیین‌نامه ۵۱ نیاز به بازنگری دارد

  جای خالی بیمه‌های اعتبار در اقتصاد ایران

  چرا سهم بیمه اعتبار پایین است و برای شتاب دادن به این رشته مهم و اثرگذار بر اقتصاد و تجارت و تسهیل کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی و مردم چه کاری باید انجام داد؟ آیا آیین‌نامه شماره ۵۱ مصوب شورای عالی بیمه نیاز به بازنگری ندارد؟ ابوالفضل دهقان‌زاده، از کارشناسان ارشد صنعت بیمه در بیمه مرکزی ایران در مقاله‌ای اختصاصی برای پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه به این چالش‌ها و پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و با تبیین راهکارهای توسعه بیمه اعتبار تاکید می‌کند که آیین‌نامه شماره ۵۱ نیاز به اصلاح دارد.

  06مهر
  بازار پُر التهاب و سهام بیمه ملت

  بازار پُر التهاب و سهام بیمه ملت

  بازار سهام ایران با رشد خیره‌کننده‌ای که از ماه‌های انتهایی سال گذشته شروع و تا نیمه اول مردادماه ادامه داشت، در یک‌ماه اخیر به‌صورت غیر منتظره‌ای وارد فاز اصلاحی شد و به طور ویژه معاملات هیجانی جای معاملات مبتنی بر تحلیل را گرفت. این روند فروش هیجانی از مرحله‌ای به بعد رنگ و بوی افراطی به خود گرفته و در حال حاضر سهام شرکت‌های بنیادی و ارزشمند زیادی را به قیمت‌های بسیار پایین و در سطح ابتدای سال رسانده است. سهام شرکت بیمه ملت نیز مانند بسیاری از نمادهای دیگر، در این روند نزولی دچار کاهش قیمت شد. البته این کاهش قیمت - در مقایسه با بسیاری از نمادها که بالای 50 درصد افت قیمت داشتند – رقم کمتری بود.

گالری فیلم

نمایشگاه آنلاین بیمه، همپای نمایشگاه‌های به‌روز دنیا

نمایشگاه آنلاین بیمه، همپای نمایشگاه‌های به‌روز دنیا

09 آبان 1399 - 14:48
نقش پر رنگ نمایشگاه آنلاین در افزایش ضریب نفوذ بیمه

نقش پر رنگ نمایشگاه آنلاین در افزایش ضریب نفوذ بیمه

14:42 09 آبان 1399
خلاقیت نمایشگاه آنلاین در آشتی دادن مردم با بیمه

خلاقیت نمایشگاه آنلاین در آشتی دادن مردم با بیمه

14:34 09 آبان 1399
مستند بیمه توقف کسب‌وکار ناشی از کرونا توسط بیمه تعاون

مستند بیمه توقف کسب‌وکار ناشی از کرونا توسط بیمه تعاون

14:07 09 آبان 1399
نهادسازی نمایشگاه آنلاین برای توسعه صنعت بیمه

نهادسازی نمایشگاه آنلاین برای توسعه صنعت بیمه

16:51 06 آبان 1399