کد خبر: ۱۰۲۲۹۱
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۸/۴/۵

با تصویب شورای پول و اعتبار

واردات شمش طلا آسان‌تر می‌شود

شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی شرایط واردات شمش و طلای ذوب شده و صادرات مصنوعات فلزات گرانبها را تغییر داد. هنوز جزییات این مصوبه جدید اعلام نشده اما انتظار می‌رود واردات شمش و طلای ذوب شده آسان‌تر و صادرات طلای ساخته شده بهبود یابد.
واردات شمش طلا آسان‌تر می‌شود

به گزارش دنیای بانک و بیمه،«آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین» در جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست دکتر عبدالناصر همتی تشکیل شد، به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف تسهیل واردات شمش و طلای ذوب شده، صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و رفع موانع تسویه تعهدات صادراتی صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبها، «آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین» بازنگری و شورا ضمن تغییر نام آن به «آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها» آیین نامه مزبور را تصویب کرد.

آیین نامه ورود و صدور معاملات طلا ، نقره و پلاتین
ماده - 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به منظور تنظیم بازار طلا ، نقره و پلاتین رأسا " یا از طریق بانک های کشور مبادرت به ورود و صدور فلزات مذکور و همچنین انجام معاملات مربوط به آن ها نماید .
بند - - - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به منظور تنظیم بازار طلا و نقره و اعمال مقاصد و سیاست های پولی بدون اخذ مجوز ، ثبت سفارش و پرداخت حقوق مربوط رأسا " نسبت به ورود و صدور طلا و نقره مبادرت نماید .
ماده - 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به بانک های کشور اجازه دهد که به منظور انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتین نسبت به ورود خام فلزات مذکور ( ساخته نشده ) یا صدور مصنوعات آن ها اقدام نمایند . در صورت داشتن مجوز جهت انجام این معاملات :
بند - الف - بانک ها نمیتوانند تعهد فروش طلا ، نقره و پلاتین بیش از میزان موجودی و خرید خود نمایند .
بند - ب - ارزش مجموع طلا ، نقره و پلاتین هر بانک نباید هیچگاه از ۱۰ % مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته های آزاد بانک تجاوز نماید مگر با اجازه مخصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
بند - ج - طلا ، نقره و پلاتین وارداتی بانک ها باید بصورت شمش بوده و دارای مهر استاندارد یکی از موسسات بین المللی مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد .
ماده - 3 - بانک های مجاز در انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتین در داخل کشور باید نرخ خرید و فروش خود را در روز انجام معامله براساس دستورالعملی که بوسیله کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز ( موضوع ماده ۲ مصوبه چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار ) و رییس یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه تهیه میشود و به تایید رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید اعلام نمایند .
ماده - 4 - ورود طلا ، پلاتین و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط منحصرا " بصورت شمش استاندارد بهر میزان مجاز میباشد .
تبصره - - - ضوابط ورود طلا ، نقره و پلاتین ( اعم از خام و مصنوع ) که توسط اشخاص جهت مصارف غیر تجاری به کشور وارد میشود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد .
ماده - 5 - بمنظور کنترل و نظارت بازار معاملات طلا ، نقره و پلاتین و همچنین اطلاع از میزان ورود طلا ، نقره و پلاتین به کشور اظهارنامه هایی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار گمرک ایران قرار میگیرد و سازمان مزبور موظف است اظهارنامههای مذکور را در سه نسخه تنظیم و یک نسخه آن را مرتبا " به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند .
ماده - 6 - صدور مصنوعاتی که بنحوی طلا ، پلاتین و نقره در آن بکار رفته توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی منحصرا " از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و ضوابط زیر و همچنین دستورالعملی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد مجاز میباشد .
بند - الف - صدور طلا و پلاتین و نقره خام یا مسکوک از کشور بهر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بند - ب - اشخاص حقیقی و یا حقوقی صادرکننده مخیر خواهند بود در قبال صدور محصولات طلا ، نقره و پلاتین تعهدات مربوطه را با ورود شمش معوض فلزات مذکور به همان نسبت و میزان و یا همانند سایر کالا ها معادل ارزش محصولات صادراتی را با معرفی و فروش ارز به سیستم بانکی تسویه نمایند .
بند - ج - مصنوعات طلا ، پلاتین و نقره به مصنوعاتی اطلاق میشود که در مورد طلا و پلاتین حاوی حداقل ۱۰ % و در مورد نقره حاوی حداقل ۲۵ % ارزش افزوده باشد .
بند - د - ضوابط ورود موقت مندرج در موارد ۱۲ و ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن قابل تصمیم و تسری به کالا های موضوع این آیین نامه خواهد بود .
تبصره - - - در صورت ضرورت درصد ارزش افزوده مذکور در بند ( ج ) میتواند حسب مورد با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب رییس کل بانک مرکزی تغییر یابد .
ماده - 7 - طلا ، نقره و پلاتین حداکثر معادل ۵۰ % ارزش روز در معاملات بانکی قابل توثیق خواهد بود .
تبصره - - - چنانچه ارزش طلا ، نقره و پلاتین مورد وثیقه مشتریان به میزان ۲۰ % تغییر یابد در صورت کاهش ارزش رهنیه مربوط به همان نسبت ارزیابی مجدد و تعدیل خواهد شد .
ماده - 8 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند رأسا " یا از طریق بانک های کشور در مقابل دریافت طلا ، نقره و پلاتین خام به منظور نگهداری مبادرت به صدور قبوض سپرده نماید .
ماده - 9 - در مورد ورود و صدور فلزات و سنگ های گرانبها و نیمه گرانبها که به موجب قانون مقررات صادرات و واردات منوط به اظهارنظر یا موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می - گردد موضوع در کمیسیون مذکور در ماده ۳ این آیین نامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد .
ماده - 10 - مصنوعات دستی که در آن آب طلا و نقره خام بکار رفته باشد با توجه به قلت فلز گرانبهای آن از شمول ضوابط این آیین نامه مستثنی بوده و صدور آن طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامههای اجرایی مربوط بعمل خواهد آمد .


ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ