کد خبر: ۱۰۷۲۱۰
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۹/۱۶

بندهای حسابرس بر کارنامه ۶ ماهه

انتشار گزارش حسابرسی بانک اقتصاد نوین

حسابرس قانونی بانک اقتصاد نوین گزارشی از آخرین وضعیت گروه مالی وابسته به اقتصاد نوین در بخش‌های مطالبات مشکوک‌الوصول، مبنای نرخ تسعیر ارز، وضعیت حساب‌های دریافتنی و اختلاف با سازمان امور مالیاتی و همچنین اختلاف با بانک مرکزی بر سر برداشت شبانه از حساب بانک اقتصاد نوین در دولت گذشته را منتشر کرد.
انتشار گزارش حسابرسی بانک اقتصاد نوین

به گزارش دنیای بانک و بیمه،متن گزارش حسابرس قانونی بانک اقتصاد نوین در ارتباط با صورت‌های مالی نیمه نخست امسال را بخوانید:

مبانی نتیجه‌گیری مشروط

طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و نیز مطالبات مشکوک الوصول آن‌ها به شرح یادداشت ۱۳ صورت‌های مالی افشاء شده است. در این رابطه با توجه به طبقه‌بندی نامناسب تسهیلات اعطایی ازجمله شامل طبقه‌بندی ۹۲۲ ۴۶ میلیارد ریال از تسهیلات غیر جاری در طبقه جاری (سال قبل مبلغ ۲۷۹ ۵۷ میلیارد ریال)، عدم طبقه‌بندی مناسب و عدم اعمال ذخیره کافی برای تسهیلات استمهالی، عدم محاسبه ذخیره کافی برای تسهیلاتی که بیش از ۵ سال از تاریخ سررسید آن‌ها می‌گذرد، در نظر نگرفتن ذخیره عمومی برای تسهیلات غیر جاری که مشمول ذخیره اختصاصی نمی‌شود و سایر موارد موجود، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات اعطایی کمتر مورد شناسایی قرارگرفته است. همچنین در دوره جاری مبلغ ۰۱۰ ۱ میلیارد ریال سود تسعیر ارز (سال قبل ۳۷۳ ۶ میلیارد ریال) و در سال مالی قبل از بابت تسهیلات مشکوک الوصول، مبلغ ۹۶۱ ۳ میلیارد ریال درآمد وجه التزام برخلاف استانداردهای حسابداری (و با توجه به الزام بانک مرکزی به اصلاح آن) شناسایی‌شده است. ضمن اینکه سرفصل‌های مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، سایر حساب‌های دریافتنی، پیش‌پرداخت سرمایه‌ای و سایر دارایی‌های بانک و گروه به ترتیب شامل مبالغ ۲۴۰ ۴ و ۲۵۹ ۳ میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی است که از این بابت و بابت سایر مطالبات، الزامات بانک مرکزی در خصوص اعمال ذخیره برای آن‌ها رعایت نشده است. هرچند انجام تعدیلات بابت موارد مذکور ضروری است. لیکن تعیین میزان آن در شرایط فعلی برای این مؤسسه میسر نبوده است.

در پایان دوره مورد گزارش و همچنین پایان سال مالی قبل بانک اقدام به تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود به نرخ هر دلار ۰۰۰ ۷۵ ریال (یورو ۰۰۰۸۵ ریال) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن‌ها بر اساس اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا نموده است. در حالی که در رعایت استانداردهای حسابداری دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی باید بر مبنای نرخ ارز در دسترس جهت تسویه آن‌ها تسعیر شود. انجام تعدیلات از این بابت ضروری است و میزان آثار آن بر صورت‌های مالی به تعیین نرخ ارز در دسترس و لحاظ نمودن آثار تسعیر مطالبات مشکوک الوصول می‌باشد.

سرفصل سایر حساب‌های دریافتنی (یادداشت توضیحی ۱۶ صورت‌های مالی) شامل مبلغ ۲۱۲ ۱ میلیارد ریال (بدهکاران موقت و هزینه‌های دادرسی) و سرفصل تسهیلات اعطایی شامل مبلغ خالص ۷۰۷ میلیارد ریال (مبلغ ۴۱۵ ۱ میلیارد ریال تسهیلات پس از کسر ۷۰۸ میلیارد ریال ذخیره) طلب از شرکت زرین غزال است. در این رابطه در سال قبل شرکت زرین غزال بر مبنای رأی دادگاه اقدام به تعدیل ارزش املاک تملیک شده از آن شرکت توسط بانک از مبلغ ۴۵۰ ۱ به ۳۲۹ ۲ میلیارد ریال نموده است و بر این اساس بابت مطالبات مازاد ایجادشده به مبلغ ۰۶۲ ۱ میلیارد ریال، اقدام به برداشت مبلغ ۵ میلیارد ریال وجه نقد از حساب‌های بانکی بانک و فروش سرمایه‌گذاری‌های بانک در سهام سایر شرکت‌ها به مبلغ ۱۵۲ ۱ میلیارد ریال نموده که از این بابت بانک مبلغ ۱۵۷ ۱ میلیارد ریال در سرفصل حساب‌های دریافتنی اعمال نموده است. در صورت اعمال تعدیلات لازم سرفصل‌های دارایی‌های تملیک شده به مبلغ ۸۷۹ میلیارد ریال و زیان انباشته به مبلغ ۸۹۰ میلیارد ریال افزایش و سرفصل‌های تسهیلات اعطایی به مبلغ ۷۰۷ میلیارد ریال و حساب‌های دریافتنی به مبلغ ۰۶۲ ۱ میلیارد ریال کاهش خواهند یافت.

 به شرح یا داشت توضیحی ۱۶ صورت‌های مالی، بانک اقدام به شناسایی مبلغ ۶۴۸ ۲ میلیارد ریال مطالبات از اداره امور مالیاتی بابت برگشت مالیات پرداختی سنوات قبل به استناد اخذ رأی دیوان عدالت اداری نموده است که در این رابطه با توجه به قطعی نبودن وضعیت مالیاتی شرکت، شناسایی مطالبات مزبور برخلاف استانداردهای حسابداری است. ضمن اینکه به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲۵ صورت‌های مالی بابت مالیات عملکرد سال‌های قبل (عمدتاً سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۶) درمجموع مبلغ ۳۱۲۹ میلیارد ریال نسبت به برگ‌های تشخیص و قطعی مالیات (با توجه به اعتراض شرکت) کمتر ذخیره در حساب‌ها شناسایی‌شده و بابت مالیات سال ۱۳۹۷ و دوره مورد رسیدگی نیز ذخیره‌ای منظور نشده است. همچنین سازمان امور مالیاتی برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با استناد به بندهای ب و پ ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، فعالیت‌های غیر بانکی از قبیل بنگاهداری و نگهداری سهام و املاک غیرمنقول مازاد بانک را مشمول مالیات دانسته و از این بابت مبلغ ۴۱۶۳ میلیارد ریال مطالبه نموده است که بانک مورد رسیدگی به مبنای تشخیص اعتراض و بابت سنوات مذکور و نیز سال ۱۳۹۷ و دوره مورد رسیدگی ذخیره‌ای بابتان منظور نکرده است. هرچند کسری ذخیره از این بابت وجود دارد لیکن در شرایط فعلی میزان آن برای این مؤسسه مشخص نیست.

 افشا و طبقه‌بندی اقلام در صورت‌های مالی بابت ارائه مناسب و صحیح اقلام صورت جریان وجه نقد، اقلام زیرخطی موضوع یادداشت ۱-۵۶ صورت‌های مالی، گردش تسهیلات اعطایی و فرع آن‌ها (یادداشت‌های ۶-۱۳ و ۷-۱۳)، اقلام مقایسه‌ای صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۷، طبقه‌بندی مناسب پروژه سهیل (املاک در حال ساخت منعکس در یادداشت ۴-۱۴) و تعیین ارزش بازیافتنی آن با توجه به تخصیص برخی از هزینه‌های غیرقابل انتساب به پروژه و افشای برنامه زمان‌بندی و مخارج برآوردی جهت تکمیل آن و محاسبات عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری موضوع یادداشت ۲-۴۰ صورت‌های مالی صورت نگرفته است و اطلاعات و یادداشت‌های لازم بابت اشخاص وابسته، بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار (ریالی-ارزی) و تجزیه سنی وثایق تملیکی در صورت‌های مالی و همچنین اقلام مقایسه‌ای بابت صورت‌وضعیت مالی به تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ (با توجه به وجود تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی) ارائه نشده است ضمن اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های خدمات رایان اقتصاد نوین و خدمات بیمه‌ای اقتصاد نوین (شرکت‌های فرعی) جهت تلفیق و شرکت شیمی بافت (شرکت وابسته) جهت استفاده از ارزش ویژه در صورت‌های مالی تلفیقی اعمال نشده است

 هزینه سود سپرده ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۲۹۱ ۱ میلیارد ریال در حساب‌ها شناسایی نشده و مبلغ ۶۲۷ میلیارد ریال از درآمد تحقق‌نیافته کارمزد ضمانت‌نامه‌های صادره در دوره مورد رسیدگی شناسایی شده است. موارد مذکور موجب افزایش زیان دوره و زیان انباشته به مبلغ ۹۱۸ ۱ میلیارد ریال می‌شود.

 در صورت‌های مالی تلفیقی برای تلفیق بانک توسعه منطقه‌ای عراق و شرکت‌های حریم آفتاب کیان پارس، خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین، لیزینگ اقتصاد نوین و ارتباط اوا سلام مهر نوین (شرکت‌های فرعی) و همچنین اعمال روش ارزش ویژه برای شرکت‌های بیمه نوین و کارگزاری اقتصاد نوین (شرکت‌های وابسته) از صورت های مالی حسابرسی نشده آن‌ها استفاده شده است ضمن اینکه اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستی بابت صورت ریز مبلغ ۳۲۱ ۵۰ میلیارد ریال از تسهیلات اعطایی و بخشی از سود آن‌ها، مبلغ ۹۴۷ ۹ میلیارد ریال از اقلام تشکیل‌دهنده املاک در جریان تملیک، بخشی از اطلاعات منعکس‌شده در یادداشت ۵۶ صورت‌های مالی و صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین با شرکت‌های گروه بابت مبلغ ۳۷۸ ۲۰ میلیارد ریال از مطالبات به این مؤسسه ارائه نشده است همچنین بابت صورت مغایرت‌های تهیه و ارائه‌شده مبلغ ۴۶۱ میلیارد ریال مغایرت مساعد وجود دارد؛ و پاسخ تأییدیه درخواستی بابت بانک‌های ارزی جمعاً به مبلغ ۶۸۴ ۱۰ میلیارد ریال، وکلای بانک، صندوق توسعه ملی (ارزی)، سپرده‌های بانک مرکزی و سایر بانک‌ها نزد ما به مبلغ ۲۷۳ ۳ میلیارد ریال (۲۶ فقره) ارائه نشده است بنابراین بررسی و اثبات بخشی از مانده‌حساب‌های مرتبط و تعیین آثار احتمالی ناشی از آن‌ها بر صورت‌های مالی موردبررسی برای این موسسه امکان‌پذیر نبوده است.

نتیجه‌گیری مشروط

بر اساس بررسی اجمالی انجام‌شده، به‌استثنای آثار موارد مندرج دربندهای ۳ تا ۸ و همچنین به‌استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بند ۹ ضرورت می‌یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

مطابق با یادداشت شماره ۵-۹ صورت‌های مالی، برداشت انجام‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌موجب مصوبه شماره ۳۴۰۳۰-۹۰/م/ت ۴۷۶۹۷ مورخ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۰ هیئت ۵ نفره کارگروه ساماندهی مسائل ارزی) از حساب بانک مورد گزارش، مورد اعتراض قرارگرفته است. مضافاً بر اساس دستورالعمل‌های ایفای تعهدات ارزی گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مورد گزارش مدعی دریافت مابه‌التفاوت مبالغ ارزی (مربوط به اعتبارات اسنادی صادرشده) از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تعیین تکلیف مراتب مزبور و تعیین آثار مالی مربوطه، منوط به تهیه گزارش حسابرسی ویژه ارزی (که در جریان رسیدگی است) و همچنین تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. لازم به ذکر است در این خصوص بانک مرکزی ج.ا.ا اقدام به محاسبه وجه التزام بابت مبلغ مذکور نیز نموده است. نتیجه‌گیری این مؤسسه براثر مفاد بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره بانک است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه سایر اطلاعات به‌منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب‌شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این مؤسسه، به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همان‌طور که در بخش مبانی نتیجه‌گیری مشروط در بالا توضیح داده‌شده است این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات حاوی تحریف‌های بااهمیت به شرح بندهای ۳ تا ۸ این گزارش است. همچنین به شرح بند ۹ این گزارش این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص موضوعات اشاره‌شده در بند مذکور را به دست آورد ازاین‌رو این مؤسسه نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که سایر اطلاعات در ارتباط با این موضوعات حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

سایر موارد

در خصوص رعایت ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر قابل‌ذکر است:

ارائه به‌موقع اطلاعات و صورت‌های مالی و ارائه گزارش تفسیری مدیریت سالیانه، صورت‌های مالی میان‌دوره ۶ ماهه و سالیانه حسابرسی شده برخی از شرکت‌های فرعی، رسیدگی صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی (شرکت تعاونی اسلامی عراق) توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس، دلایل زیانده و برنامه آتی برای رفع موانع و سودآور شدن حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، حداقل‌های پیش‌بینی‌شده برای میزان سهم شناور، نسبت سرمایه به‌کل دارایی و ارائه به‌موقع نسخه کامل تصویربرداری از مجمع رعایت نشده است.

مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص مفاد تبصره ۶ ماده ۴ در رابطه با ممنوعیت عضویت یکی از اعضای هیئت‌مدیره هم‌زمان در بیش از ۳ شرکت به‌عنوان عضو غیرموظف، ماده ۶ در رابطه با اتخاذ رویه‌های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات برای دسترسی به اطلاعات به‌موقع و قابل‌اتکا شرکت، مفاد ماده ۱۴ در ارتباط با تعیین سمت اعضای هیئت‌مدیره بدون شرکت عضو ذینفع و مفاد تبصره ۲ ماده ۱۵ در خصوص تشکیل کمیته انتصابات و تعداد اعضای کمیته مربوطه، مفاد مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۹ در خصوص ارزیابی اثربخشی هیئت‌مدیره و مدیرعامل، مستندسازی اثربخشی وظایف هیئت‌مدیره،  کمیته‌های مربوط به آن و تدوین منشور هیئت‌مدیره، مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ در خصوص فاصله زمانی مناسب دعوت به جلسه اعضای هیئت‌مدیره، مفاد تبصره ماده ۲۳ در خصوص منشوری مصوب در رابطه با تشکیلات و رویه‌های اجرایی دبیرخانه هیئت‌مدیره، مفاد ماده ۲۴ در ارتباط با ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت‌مدیره در اولین جلسه هیئت‌مدیره برای دوره‌های شش‌ماهه مصوب هیئت‌مدیره، مفاد ماده ۳۸ در خصوص انتشار اگهی انتخاب اعضای هیئت‌مدیره حداقل ۲۵ روز قبل از برگزاری مجمع، مفاد ماده ۴۲ در خصوص مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره و اعضای آن، موظف یا غیرموظف بودن آن‌ها و اعلام حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره در پایگاه اینترنتی بانک و افشای آن در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت رعایت نشده است.

ارائه صورت‌های مالی بانک منطبق با صورت مالی نمونه ارائه‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نیست و ارائه صورت‌های مالی بانک بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی علاوه بر صورت‌های مالی ارائه‌شده صورت نگرفته است.

واپایش‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چک‌لیست ابلاغی موردبررسی این مؤسسه قرارگرفته است. در این خصوص بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به محدودیت‌های ذاتی واپایش‌های داخلی، این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در چک‌لیست مزبور برخورد نکرده است.

محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک موضوع یادداشت ۷-۶۱ بر اساس دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری ابلاغ‌شده بانک مرکزی ج.ا.ا به شماره ۳۴۶۶۰/۹۷ مورخ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ صورت نگرفته است. ضمن اینکه آثار بندهای منعکس در مبانی اظهارنظر مشروط این گزارش بر آن لحاظ نشده است.

به شرح صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری (یادداشت ۴۰-۲ صورت‌های مالی)، مبلغ ۳۷۷ ۱۴ میلیارد ریال مازاد سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران نسبت به سود قطعی است. شایان‌ذکر است طبق مفاد دستورالعمل ۳۱۴۹۳۱/۹۴ بانک مرکزی ج.ا.ا پیش‌بینی سود علی‌الحساب در ابتدای سال و تعدیل آن باید به‌گونه‌ای باشد که تفاوت مزبور مثبت  وجود مازاد سود قطعی نسبت به سود علی‌الحساب پرداختی و مابه‌التفاوت به سپرده‌گذاران پرداخت شود.ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ