اخبار بیمه

 • بازده سهام بیمه نوین در اردیبهشت ۹۸

  دارندگان نماد نوین ۱۴ درصد سود کردند

  دارندگان نماد نوین ۱۴ درصد سود کردند
  بازده سهام بیمه نوین در پایان اردیبهشت نسبت به پایان فرودین ماه امسال ۵ درصد برآورد می شود. ارزش هر سهم این شرکت از ۱۳۶۰ ریال در آخرین روز فروردین با ۱۸۹ ریال افزایش به ۱۵۴۹ ریال در آخرین روز اردیبهشت رسید.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • بازده سهام میهن در اردیبهشت ۹۸

  دارندگان نماد میهن ۲۱ درصد سود کردند

  دارندگان نماد میهن ۲۱ درصد سود کردند
  بازده سهام بیمه میهن در پایان اردیبهشت نسبت به پایان فرودین ماه امسال ۵ درصد برآورد می شود. ارزش هر سهم این شرکت از ۱۰۵۵ ریال در آخرین روز فروردین با ۲۲۲ ریال افزایش به ۱۲۷۷ ریال در آخرین روز اردیبهشت رسید.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • بازده سهام معلم در اردیبهشت ۹۸

  دارندگان نماد معلم ۱.۵ درصد سود کردند

  دارندگان نماد معلم ۱.۵ درصد سود کردند
  بازده سهام بیمه معلم در پایان اردیبهشت نسبت به پایان فرودین ماه امسال ۱.۵ درصد برآورد می شود. ارزش هر سهم این شرکت از ۳۲۵۳ ریال در آخرین روز فروردین با ۴۹ ریال افزایش به ۳۳۰۲ ریال در آخرین روز اردیبهشت رسید.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • بازده سهام بیمه تجارت نو در اردیبهشت ۹۸

  سهامداران بنو ۱۸ درصد ضرر کردند

  سهامداران بنو ۱۸ درصد ضرر کردند
  بازده سهام بیمه تجارت نو در پایان اردیبهشت نسبت به پایان فرودین ماه امسال ۱۷ درصد برآورد می شود. ارزش هر سهم این شرکت از ۲۲۹۲ ریال در ۲۷ فروردین با ۳۷۲ ریال ریزش به ۱۹۲۰ ریال در آخرین روز اردیبهشت رسید.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • سهامدارن اتکای ۸ درصد زیان دیدند

  بازده سهام اتکایی ایرانیان در اردیبهشت ۹۸

  بازده سهام اتکایی ایرانیان در اردیبهشت ۹۸
  بازده سهام بیمه اتکایی ایرانیان در پایان اردیبهشت نسبت به پایان فرودین ماه امسال منفی ۸ درصد برآورد می شود. ارزش هر سهم این شرکت از ۱۹۲۳ ریال در آخرین روز فروردین با ۱۵۳ ریال ریزش به ۱۷۷۰ ریال در آخرین روز اردیبهشت رسید.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • رشد ۴ درصدی ارزش سهم در یک ماه

  بازده سهام اتکایی امین در اردیبهشت ۹۸

  بازده سهام اتکایی امین در اردیبهشت ۹۸
  بازده سهام بیمه اتکایی امین در پایان اردیبهشت نسبت به پایان فرودین ماه امسال ۴ درصد برآورد می شود. ارزش هر سهم این شرکت از ۱۳۰۶ ریال در آخرین روز فروردین با ۴۹ ریال افزایش به ۱۳۵۵ ریال در آخرین روز اردیبهشت رسید.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • ارزش هر سهم یک ماهه ۶۱ درصد قد کشید

  تاخت و تاز سهام بیمه دانا در اردیبهشت

  تاخت و تاز سهام بیمه دانا در اردیبهشت
  شرکت بیمه دانا در اردیبهشت امسال در گروه شرکت های بورسی و فرابورسی یکه تازی کرد و ارزش هر سهم این شرکت در پایان اردیبهشت ۱۳۹۸ با ۶۱ درصد جهش نسبت به پایان فروردین از ۲۴۳۸ ریال به ۳۹۳۲ ریال رسید؛ یعنی هر سهم بیمه دانا ۱۴۹۴ ریال گران شده است.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • در اردیبهشت نسبت به فروردین ۹۸

  بازده سهام بیمه ملت ۱۹ درصد شد

  بازده سهام بیمه ملت ۱۹ درصد شد
  بازده سهام بیمه ملت در پایان اردیبهشت نسبت به پایان فرودین ماه امسال ۱۹ درصد برآورد می شود. ارزش هر سهم این شرکت از ۳۲۱۴ ریال در آخرین روز فروردین با ۶۲۲ ریال افزایش به ۳۸۳۶ ریال رسید.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • در اردیبهشت نسبت به فروردین ۹۸

  بازده سهام بیمه ما نزدیک به صفر

  بازده سهام بیمه ما نزدیک به صفر
  بازده سهام بیمه ما در پایان اردیبهشت نسبت به پایان فرودین ماه امسال ۲۳ صدم درصد برآورد می شود. ارزش هر سهم این شرکت از ۲۱۹۹ ریال در آخرین روز فروردین با ۵ ریال افزایش به ۲۲۰۴ ریال رسید.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • در اردیبهشت نسبت به فروردین ۹۸

  بازده سهام بیمه پارسیان ۸ درصد شد

  بازده سهام بیمه پارسیان ۸ درصد شد
  بازده سهام بیمه پارسیان در پایان اردیبهشت نسبت به پایان فرودین ماه امسال ۸ درصد برآورد می شود. ارزش هر سهم این شرکت از ۱۶۱۳ ریال در آخرین روز فروردین با ۱۳۷ ریال افزایش به ۱۷۵۰ ریال رسید.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • در اردیبهشت نسبت به فروردین ۹۸

  بازده سهام بیمه آسیا ۲۵ درصد شد

  بازده سهام بیمه آسیا ۲۵ درصد شد
  بازده سهام بیمه آسیا در پایان اردیبهشت نسبت به پایان فرودین ماه امسال ۲۵ درصد برآورد می شود. ارزش هر سهم این شرکت از ۱۸۸۸ ریال در آخرین روز فروردین با ۴۷۴ ریال افزایش به ۲۳۶۲ ریال رسید.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • در اردیبهشت نسبت به فروردین ۹۸ رخ داد

  بازده ۳.۸ درصدی سهام بیمه البرز

  بازده ۳.۸ درصدی سهام بیمه البرز
  بازده سهام بیمه البرز در پایان اردیبهشت نسبت به پایان فرودین ماه ۱۳۹۸ به ۳.۸ درصد برآورد می شود. ارزش هر سهم این شرکت از ۱۲۷۵ ریال در آخرین روز فروردین با ۴۹ ریال افزایش به ۱۳۲۴ ریال رسید.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • صفر کردن زیان انباشته ماموریت نخست محمدی

  خروج از دایره زیان، بیمه میهن به سود رسید

  خروج از دایره زیان، بیمه میهن به سود رسید
  داریوش محمدی که از آذرماه سال گذشته سکان هدایت بیمه میهن را بر عهده گرفته، ماموریت نخست خود را صفر کردن زیان انباشته این شرکت به ارث رسیده از سال های گذشته قرار داده است. کارنامه سال ۹۷ این شرکت نشان می دهد که در پایان سال ۹۶ با زیان خالص ۴۱۲ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریالی مواجه بود اما در پایان سال ۹۷ به سود خالص ۳۱ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریالی رسیده است.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • رونمایی از کارنامه مشترک کاردگر و بادین

  سود ۴۷ درصد برای سهامداران بیمه آسیا

  سود ۴۷ درصد برای سهامداران بیمه آسیا
  کارنامه بیمه آسیا به عنوان یک محصول مشترک ابراهیم کاردگر، مدیرعامل پیشین این شرکت که از آذرماه سال گذشته جای خود را به مسعود بادین داد، نشان از رشد ۴۷ درصد سود خالص هر سهم این شرکت دارد. افزایش سود خالص هر سهم از ۱۹۰ ریال به ۲۸۰ ریال و حهش ۴۸ درصدی سود خالص این شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل، رضایت سهامداران را به همراه داشته است
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • کارنامه ۹۷ تاجدار زیر ذره بین

  سود خالص بیمه البرز؛ ۶۴ میلیارد تومان

  سود خالص بیمه البرز؛ ۶۴ میلیارد تومان
  کارنامه رسول تاجدار و همکاران‌اش در شرکت بیمه البرز نشان می‌دهد که سود خالص این شرکت با رشدی ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ از ۵۷۸ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال به رقم ۶۴۱ میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال رسیده و سود خالص هر سهم این شرکت هم با افزایش ۱۰ درصدی از ۱۴۵ میلیون ریال در سال ۹۶ به ۱۶۰ ریال در سال ۹۷ افزایش یافته است.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • سود خالص هر سهم ۴۵ درصد قد کشید

  گام بلند بیمه سرمد در سال ۹۷

  گام بلند بیمه سرمد در سال ۹۷
  سهامداران شرکت بیمه سرمد که سهامدار اصلی آن گروه مالی بانک صادرات ایران است، در پایان سال مالی ۹۷شاهد رشد ۴۵ درصدی سود خالص هر سهم بودند و این سود خالص از ۲۳۶ ریال به ۳۴۲ ریال و سود خالص شرکت یادشده هم با جهشی ۱۱۸ درصدی از ۲۳۵ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال در پایان سال مالی ۹۶ به رقم ۵۱۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال در پایان سال مالی ۹۷ رسیده است.
  ۱۳۹۸/۳/۳
 • کارنامه معصوم ضمیری در سال ۹۷

  برد ۱۶۹ درصدی سهامداران بیمه پاسارگاد

  برد ۱۶۹ درصدی سهامداران بیمه پاسارگاد
  کارنامه معصوم ضمیری در شرکت بیمه پاسارگاد طی سال گذشته نشان می دهد که توانسته به سهامداران این شرکت ۱۶۹ درصد بیشتر از سال ۹۶ سود برساند. چگونه؟ تازه ترین گزارش صورت های مالی شرکت بیمه پاسارگاد نشان می دهد که سود خالص هر سهم از ۳۳۰ ریال در پایان سال مالی ۹۶ به رقم ۸۸۷ ریال در پایان سال مالی ۹۷ افزایش یافته است.
  ۱۳۹۸/۳/۳
1 2 3 4 5 6 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ