بیمه دی

 • در دومین روز بورسی این هفته:

  تداوم سیر نزولی بیمه‌ها

  تداوم سیر نزولی بیمه‌ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز یک شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه دانا در بورس و سهام بیمه سامان در فرابورس سبز باقی ماندند و بقیه بیمه هم در بورس و هم فرابورس قرمز شدند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۹
 • در اولین روز بورسی این هفته:

  بیمه دانا چراغ سبز بورسی ها

  بیمه دانا چراغ سبز بورسی ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه دانا در بورس و سهام بیمه های میهن و دی ،پاسارگاد و سامان در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه های البرز و آسیا و پارسیان در بورس و بیمه های ملت، اتکای امین، اتکای و کوثر قرمز باقی ماندند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۸
 • در آخرین روز بورسی این هفته:

  سهام اکثر بیمه ها درجا زد

  سهام اکثر بیمه ها درجا زد
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه ما در بورس و سهام بیمه های میهن و اتکای در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه های البرز و آسیا،دانا و پارسیان در بورس و بیمه های ملت، دی ، اتکای امین، پاسارگاد قرمز باقی ماندند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۵
 • در بورس امروز:

  فراز و فرود سهام بیمه‌ها

  فراز و فرود سهام بیمه‌ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های ما و پارسیان در بورس و سهام بیمه های میهن، کوثر و سامان در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه های البرز و آسیا،دانا در بورس و بیمه های ملت، دی ، اتکای امین،اتکای، پاسارگاد قرمز باقی ماندند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۴
 • روی خط بورس:

  بیمه آسیادر صدر بورسی ها

  بیمه آسیادر صدر بورسی ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های دانا، آسیا در بورس و سهام بیمه های میهن،دی،اتکای امین،گوثر و سامان در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه های البرز و پارسیان در بورس و بیمه های ملت، اتکای و پاسارگاد قرمز باقی ماندند. همچنین بیمه اتکایی ایرانیان و بیمه پاسارگاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس امروز گذاشتند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۳
 • روی خط بورس:

  اقبال بازار به بیمه‌های بورسی

  اقبال بازار به بیمه‌های بورسی
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های دانا، البرز، آسیا و ما در بورس و سهام بیمه های میهن، دی، ملت، اتکای امین، اتکای در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه پارسیان در بورس و بیمه های سامان و پاسارگاد قرمز باقی ماندند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۲
 • روی خط بورس:

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های دانا و ما در بورس و سهام بیمه های میهن و پاسارگاد در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه های البرز، آسیا، پارسیان در بورس و بیمه های دی، اتکای امین ملت،سامان و کوثر قرمز باقی ماندند و بیمه های البرز و پارسیان همراه با بیمه های دی و کوثر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بازار سرمایه امروز داشتند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۱
 • در آخرین روز بورسی این هفته:

  کدام بیمه ها سبز ماندند؟

  کدام بیمه ها سبز ماندند؟
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات آخرین روز این هفته، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های البرز، دانا و پارسیان در بورس و سهام بیمه های کوثر،میهن و اتکای و پاسارگاد در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه آسیا در بورس و بیمه های دی، ملت، اتکای امین و سامان قرمز باقی ماندند و بیمه دی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بازار ایفکس داشت.
  ۱۳۹۵/۲/۸
 • ثبت رسمي افزايش سرمايه بيمه دي

  ثبت رسمي افزايش سرمايه بيمه دي
  دنیای بانک: به استناد صروت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۰ و مجوز شماره ۹۵/۶۰۲/۳۶۶۰ مورخ ۹۵.۱.۳۰ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۹۴۹.۱۸۲۷۱۵.۰۳۵ مورخ ۹۴.۱۰.۲۲سازمان بورس اورق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
  ۱۳۹۵/۲/۸
 • روی خط بورس:

  تكذيب افزايش سرمايه بيمه آسيا

  تكذيب افزايش سرمايه بيمه آسيا
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های البرز، دانا و ما در بورس و سهام بیمه های سامان،اتکای امین،اتکای،دی در فرابورس افزایش پیدا کرد و سهام بیمه پارسیان در بورس و بیمه های کوثر،میهن و ، ملت در فرابورس با افت همراه بود.
  ۱۳۹۵/۲/۷
 • روی خط بورس:

  اقبال بازار به بیمه‌های البرز و آسیا

  اقبال بازار به بیمه‌های البرز و آسیا
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های البرز، آسیا، دانا و ما در بورس و سهام بیمه های سامان، کوثر،میهن و دی در فرابورس نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد و سهام بیمه پارسیان در بورس و بیمه های اتکای، اتکای امین، ملت در فرابورس با افت همراه بود. این در حالی که که سهام بیمه های البرز، آسیا و دانا در بورس و بیمه دی و میهن در فرابورس برای سومین روز پیاپی در این هفته افزایش یافته و در پایان معاملات امروز همچنان سبز باقی ماندند.
  ۱۳۹۵/۲/۶
 • روی خط بورس:

  اوج گیری سهام بیمه ها در بورس

  اوج گیری سهام بیمه ها در بورس
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز یک شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام همه شرکت های بیمه در بورس و اکثرا آنها در فرابورس تهران نسبت به روز شنبه افزایش پیدا کرد و سهام بیمه ها در بازار سرمایه امروز نسبت به دیروز اوج بیشتری گرفت و تنها بیمه اتکای امین و ملت در فرابورس افت کرد. این در حالی است که ارزش سهام بیمه ملت نسبت به دیروز ریزش پیدا کرد.
  ۱۳۹۵/۲/۵
 • در اولین روز بورسی این هفته:

  چراغ سبز بورس به بیمه‌ها

  چراغ سبز بورس به بیمه‌ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام اکثر شرکت های بیمه در بورس و فرابورس تهران نسبت به روز چهارشنبه افزایش پیدا کرد و بیمه ی ها سبز شدند و تنها بیمه اتکای امین در فرابورس افت کرد. همچنین در اولین روز این هفته سهام بیمه دانا در بورس و بیمه ملت در فرابورس اوج گرفتند.
  ۱۳۹۵/۲/۴
 • در آخرین روز بورسی این هفته:

  بیمه پارسیان سبز ماند

  بیمه پارسیان سبز ماند
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های البرز و پارسیان در بازار بورس و سهام بیمه های دی،اتکای و سامان در بازار فرابورس نسبت به روز سه شنبه افزایش و سهام بیمه های آسیا و ما در بازار بورس و بیمه های ملت،کوثر، میهن و اتکای امین در بازار فرابورس با افت همراه بود. این در حالی است که بیمه پارسیان برای چندمین روز پیاپی در بورس این هفته سبز باقی ماند.
  ۱۳۹۵/۲/۱
 • در بورس امروز:

  بیمه پارسیان چراغ سبز بورسی ها

  بیمه پارسیان چراغ سبز بورسی ها
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه پارسیان در بازار بورس و سهام بیمه های سامان و کوثر در بازار فرابورس نسبت به روز دوشنبه افزایش و سهام بیمه های دیگر هم در فرابورس و هم بورس با افت همراه بود.
  ۱۳۹۵/۱/۳۱
 • روی خط بورس:

  ریزش سهام بیمه آسیا و ملت

  ریزش سهام بیمه آسیا و ملت
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های البرز،ما و پارسیان در بازار بورس و سهام بیمه های دی،اتکای امین،میهن،اتکای و کوثر در بازار فرابورس نسبت به روز یکشنبه افزایش و سهام بیمه های آسیا در بازار بورس و بیمه ملت در بازار فرابورس با افت همراه بود. این در حالی است که سهام بیمه آسیا در بازار بورس و بیمه ملت در بازار فرابورس امروز ریزش چشمگیری پیدا کرد.
  ۱۳۹۵/۱/۳۰
 • در دومین روز از هفته:

  چراغ کدام بیمه ها سبز شد؟

  چراغ کدام بیمه ها سبز شد؟
  دنیای بانک- سميه كربلايي: در پایان معاملات امروز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های دانا،ما و پارسیان در بازار بورس و سهام بیمه های اتکای امین، میهن، سامان، اتکای در بازار فرابورس نسبت به روز شنبه افزایش و سهام بیمه های آسیا و البرز در بازار بورس و بیمه های دی و کوثر در بازار فرابورس با افت همراه بود. این در حالی است که سهام بیمه های دانا در بازار بورس و بیمه سامان در بازار فرابورس امروز در اوج قرار گرفتند.
  ۱۳۹۵/۱/۲۹
 • در اولین روز بورسی این هفته:

  بورس بیمه‌ها همچنان قرمز پوش است

  بورس بیمه‌ها همچنان قرمز پوش است
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام همه ی شرکت های بیمه ی هم در بازار بورس و هم فرابورس کاهش پیدا کرد. روند نزولی سهام بیمه ها از اواخر هفته قبل آغاز شده بود و در اولین روز این هفته همچنان ادامه دارد.
  ۱۳۹۵/۱/۲۸
 • در بورس امروز:

  ردای قرمز بر بورس بیمه ها

  ردای قرمز بر بورس بیمه ها
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام همه ی شرکت های بیمه ی هم در بازار بورس و هم فرابورس کاهش پیدا کرد.
  ۱۳۹۵/۱/۲۵
 • روی خط بورس:

  اقبال امروز بازار به سه شرکت بیمه ای

  اقبال امروز بازار به سه شرکت بیمه ای
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های دانا و آسیا در بازار بورس و سهام بیمه های اتکای امین، اتکای،سامان و کوثر در بازار فرابورس نسبت به روز دوشنبه افزایش و سهام بیمه های پارسیان، ما و البرز در بازار بورس و بیمه های میهن، دی در بازار فرابورس با افت همراه بود. این در حالی است که سهام بیمه های دانا و اسیا در بازار بورس و بیمه سامان در بازار فرابورس امروز در اوج قرار گرفتند.
  ۱۳۹۵/۱/۲۴
 • معاملات امروز سهام بیمه‌ها در بورس

  معاملات امروز سهام بیمه‌ها در بورس
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروزدوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه دانا، البرز،آسیا،اتکای امین، دی، میهن، اتکای،ما، سامان، پاسارگاد نسبت به روز یک شنبه افزایش و شاخص سهام بیمه های پارسیان،کوثر با افت همراه بود.
  ۱۳۹۵/۱/۲۳
 • روی خط بورس:

  دانا سبز ماند، البرز قرمز شد

  دانا سبز ماند، البرز قرمز شد
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز یک شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه دانا، ما، سامان، نسبت به روز شنبه افزایش و شاخص سهام بیمه های پارسیان، آسیا، دی، میهن اتکای، ما و البرز با افت همراه بود. این در حالی است که شاخص سهام بیمه البرز نسبت به دیروز افت کرد و بیمه دانا همچنان در دومین روز هفته در صدر بورسی ها باقی ماند.
  ۱۳۹۵/۱/۲۲
 • روی خط بورس:

  بیمه دانا و البرز سبز ماندند

  بیمه دانا و البرز سبز ماندند
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های دانا، البرز، و اتکای امین نسبت به روز چهارشنبه افزایش و شاخص سهام بیمه های پارسیان، آسیا، دی، میهن اتکای، ما و کوثر با افت همراه بود.
  ۱۳۹۵/۱/۲۱
 • روی خط بورس:

  بورس بیمه‌ها همچنان سبز پوش است

  بورس بیمه‌ها همچنان سبز پوش است
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز چهار شنبه ۱۸فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام همه ی شرکت های بیمه ای افزایش یافت و گروه بیمه ای بورس برای دومین روز پیاپی کلا سبز پوش شدند.
  ۱۳۹۵/۱/۱۸
 • در بورس امروز:

  گروه بیمه سراپا سبزپوش شدند

  گروه بیمه سراپا سبزپوش شدند
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۱۷فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام همه ی شرکت های بیمه ای افزایش یافت و گروه بیمه ای بورس کلا سبز پوش شدند. این در حالی است که شاخص سهام بیمه پارسیان همچنان با افزایش همراه است و برای چهارمین روز متوالی در صدر گروه بورسی بیمه ها قرار دارد.
  ۱۳۹۵/۱/۱۷
 • روی خط بورس:

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز دو شنبه ۱۶فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های دانا، آسیا، اتکای امین، پارسیان، اتکای و کوثر نسبت به روز قبل افزایش یافت و شاخص سهام بیمه های پاسارگاد، ملت، ما، میهن، دی و البرز با افت همراه شد این در حالی است که بیشترین حجم معاملات امروز برای سومین روز متوالی برای بیمه پارسیان بود.
  ۱۳۹۵/۱/۱۶
 • در دومین روز از هفته:

  بیمه پارسیان همچنان در اوج

  بیمه پارسیان همچنان در اوج
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز یک شنبه ۱۵فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های پارسیان و پاسارگاد نسبت به روز قبل افزایش یافت و شاخص سهام بقیه شرکت های بیمه با افت همراه شد. این در حالی است که شاخص سهام بیمه پارسیان در دومین روز این هفته به طور متوالی افزایش یافته است.
  ۱۳۹۵/۱/۱۵
 • در اولین روز بورسی این هفته:

  جهش بیمه پارسیان در سهام بیمه ها

  جهش بیمه پارسیان در سهام بیمه ها
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز شنبه ۱۴فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های البرز، ما و کوثر با افت همراه بود و شاخص سهام بقیه بیمه ها افزایش یافت.
  ۱۳۹۵/۱/۱۴
 • روی خط بورس:

  بیمه سامان روی مدار افت

  بیمه سامان روی مدار افت
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات دو شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه البرز،آسیا، دانا،میهن،دی، ملت،ما و پاسارگاد افزایش یافت و ارزش سهام سامان و پاسارگاد با افت همراه شد. این در حالی است که سهام بیمه سامان برای دومین روز پیاپی با افت همراه بود.
  ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
 • در اولین روز بورسی این هفته:

  بیمه پاسارگاد همچنان در اوج

  بیمه پاسارگاد همچنان در اوج
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه البرز،آسیا،اتکای امین، دانا،میهن،دی، ملت،ما و پاسارگاد افزایش یافت و ارزش سهام سامان و پارسیان با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
 • << 1 2 3 4 5 6 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ