بیمه دی

 • روی خط بورس:

  بیمه سامان، تنها چراغ سبز بورسی ها

  بیمه سامان، تنها چراغ سبز بورسی ها
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت بیمه سامان افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بقیه بیمه ها با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
 • روی خط بورس:

  نوسان سهام بیمه‌ها در بورس

  نوسان سهام بیمه‌ها در بورس
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز سه شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه دانا، دی، آسیا، البرز، پارسیان، میهن،کوثر و اتکای امین نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ما، ،سامان و پاسارگاد با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
 • روی خط بورس:

  بيمه اتكايي همچنان در مسير افت ارزش

  بيمه اتكايي همچنان در مسير افت ارزش
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه دانا، دی، آسیا، البرز، پارسیان، ملت، میهن،کوثر و پاسارگاد نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ما، اتکای امین ،سامان،اتکای با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
 • روی خط بورس:

  بيمه ما و سامان منفي شدند

  بيمه ما و سامان منفي شدند
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه دانا، دی، آسیا، البرز، پارسیان، ملت، میهن،کوثر،نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ما، اتکای امین ،سامان،اتکای و پاسارگاد با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
 • روی خط بورس:

  نوسان سهام بیمه ها در بورس امروز

  نوسان سهام بیمه ها در بورس امروز
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه اتکای امین، دانا، دی، آسیا،البرز، پارسیان، ملت، میهن، اتکای، کوثر، سامان افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ما و پاسارگاد با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
 • روی خط بورس:

  نوسان سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه

  نوسان سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز چهار شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه اتکای امین، ما، دی، آسیا، سامان نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های دانا، ملت، البرز، میهن، اتکای، کوثر ، پاسارگاد و پارسیان با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
 • روی خط بورس:

  نوسان سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه

  نوسان سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز سه شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه اتکای امین،دانا، ما، دی، ملت، آسیا، سامان و کوثر نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ، البرز، میهن، اتکای ، پاسارگاد و پارسیان با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
 • بورس امروز خوب بود

  كاهش ارزش بيمه پارسيان و ملت

  كاهش ارزش بيمه پارسيان و ملت
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه اتکای امین،دانا،ما، البرز، آسیا، میهن، پاسارگاد، سامان و کوثر نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ملت و پارسیان با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
 • يكشنبه پرنوسان بورس

  اكثر سهام بيمه‌ها قرمز شد

  اكثر سهام بيمه‌ها قرمز شد
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز یک شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه اتکای امین، پارسیان،ما، سامان و کوثر نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های پاسارگاد، اتکای، ملت، میهن، آسیا، دی،البرز و دانا با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
 • اولین روز بورسی این هفته

  جهش سهام بيمه پارسيان و دي

  جهش سهام بيمه پارسيان و دي
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه البرز، پارسیان، دی و کوثر افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های پاسارگاد، اتکای، ملت، میهن، آسیا، ما و دانا با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
 • شورای عالی بیمه بررسی کرد:

  عملکرد بیمه دی زیر ذره‌بین

  عملکرد بیمه دی زیر ذره‌بین
  دنیای بانک: شورای عالی بیمه پس از بررسی گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی از عملکرد شرکت بیمه دی، توصیه‌های سه گانه‌ خود را به این شرکت اعلام کرد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
 • روی خط بورس:

  افت و خيز سهام بيمه‌ها در بورس

  افت و خيز سهام بيمه‌ها در بورس
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز چهار شنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه سامان، پارسیان و ما نسبت به روز سه شنبه افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های اتکای ایرانیان، کوثر، میهن، ملت، دی و البرز با افت همراه بود.
  ۱۳۹۴/۱۱/۷
 • روی خط بورس:

  ريزش ارزش سهام بيمه دانا

  ريزش ارزش سهام بيمه دانا
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز سه شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام همه شرکت های بیمه به جز بیمه دانا نسبت به روز یکشنبه افزایش یافت . بازار سرمايه اين روزها روي موج رشد شاخص حركت مي‌كند و اميدواري به سودآوري شركت‌هاي بيمه‌اي ايران هم تقويت شده است.
  ۱۳۹۴/۱۱/۶
 • روی خط بورس:

  نوسان سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه

  نوسان سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز دوشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه‌ دانا، ما، میهن،کوثر،پارسیان،اتکای، نسبت به روز یکشنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه پاسارگاد، البرز، ملت، دی و آسیا با افت همراه شد .
  ۱۳۹۴/۱۱/۵
 • روی خط بورس:

  نوسان سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه

  نوسان سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز یک شنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام اکثر شرکت های بیمه‌ای نسبت به روز شنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افت همراه شد و ارزش سهام این بیمه در تالار بورس قرمز شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۴
 • رشد 11 درصدي بيمه البرز:

  سهام بیمه‌ها در هفته نخست بهمن

  سهام بیمه‌ها در هفته نخست بهمن
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز شنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام اکثر شرکت های بیمه ی مثل بیمه های اتکای امین، پارسیان، ما،نسبت به روز شنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه های دانا، آسیا، کوثر، میهن،ملت ، دی و سامان با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۳
 • روی خط بورس

  نوسان سهام بيمه‌ها در آخر دي 94

  نوسان سهام بيمه‌ها در آخر دي 94
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز چهارشنبه۳۰دی ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام اکثر شرکت های بیمه ی مثل بیمه های ما، کوثر،پارسیان، سامان، نسبت به روز سه شنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه های دی، اتکای و میهن با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
 • روی خط بورس

  واكنش متفاوت بورس به سهام بيمه‌ها

  واكنش متفاوت بورس به سهام بيمه‌ها
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز سه شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام اکثر شرکت های بیمه ی مثل بیمه های ما، میهن، کوثر،اتکای، دی، پارسیان، سامان، نسبت به روز دو شنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه های دانا، آسیا و ملت با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
 • روی خط بورس

  رشد ارزش سهام بیمه پارسيان و ملت

  رشد ارزش سهام بیمه پارسيان و ملت
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز دو شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام اکثر شرکت های بیمه ی مثل بیمه های اتکای امین، پارسیان، ملت،نسبت به روز یک شنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه های دانا، آسیا، کوثر، میهن، دی و سامان با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
 • روی خط بورس

  سهام بیمه ها بعد از برجام

  سهام بیمه ها بعد از برجام
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز یک شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام اکثر شرکت های بیمه ی مثل بیمه های اتکای امین، پارسیان، ما،نسبت به روز شنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه های دانا، آسیا، کوثر، میهن،ملت ، دی و سامان با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
 • روی خط بورس

  نوسان سهام بيمه‌ها در روز برجام

  نوسان سهام بيمه‌ها در روز برجام
  دنیای بانک: در پایان معاملات روز شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام اکثر شرکت های بیمه ی مثل دانا،انکای امین، ، البرز،دی، کوثر، اتکای، پارسیان، سامان، ما، دی و میهن،افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه آسیا،کوثر،ملت و پاسارگاد با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
 • روی خط بورس

  كاهش سهام بیمه پاسارگاد

  كاهش سهام بیمه پاسارگاد
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز سه شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام اکثر شرکت های بیمه ی مثل بیمه های دانا، آسیا، البرز،دی، کوثر، اتکای، پارسیان، ملت و سامان، ما، میهن،نسبت به روز دوشنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه پاسارگاد با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
 • روی خط بورس

  سهام همه بيمه‌ها جز يكي سبز شد

  سهام همه بيمه‌ها جز يكي سبز شد
  دنیای بانک: در پایان معاملات روز دوشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه دانا، آسیا، البرز،دی، کوثر، اتکای، پارسیان، ملت و سامان نسبت به روز یکشنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه ما با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
 • روی خط بورس

  سهام بيمه دی سبز شد

  سهام بيمه دی سبز شد
  دنیای بیمه - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز یکشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه دانا، دی، کوثر، اتکای، پارسیان، ملت و سامان نسبت به روز شنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه پاسارگاد برای دو روز متوالی تغییری نکرد و سهام شرکت های بیمه های البرز، ما، میهن و البته آسیا با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
 • روي خط بورس

  سهام كدام شركت بيمه قرمز و سبز شد؟

  سهام كدام شركت بيمه قرمز و سبز شد؟
  دنیای بیمه - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه آسیا،اتکای، پارسیان، سامان و ملت نسبت به روز چهار شنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه پاسارگاد تغییری نکرد و سهام شرکت های بیمه دانا،البرز، ما،کوثر، میهن و البته دی با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
 • بورس روی خط سبز

  نوسان آخرهفته ارزش سهام بیمه ها

  نوسان آخرهفته ارزش سهام بیمه ها
  دنیای بیمه: در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه دانا، البرز، آسیا، میهن، کوثر، ملت، پاسارگاد نسبت به روز سه شنبه افزایش یافت در حالی که در این روز ارزش سهام شرکت بیمه پارسیان تغییری نکرد و سهام شرکت های بیمه سامان، اتکایی ایرانیان و البته دی با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
 • بر اساس اعلام بیمه مرکزی اتفاق افتاد:

  افزایش توانمندی مالی بیمه دی

  افزایش توانمندی مالی بیمه دی
  دنیای بیمه: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای ارتقای سطح توانگری بیمه دی را از سطح ۴ به سطح ۳ اعلام نمود.
  ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
 • از طریق شعب بانک سپه

  بیمه دی سود پرداخت می کند

  بیمه دی سود پرداخت می کند
  دنیای بانک: مدیرعامل بیمه دی، سهامداران حقیقی را به دریافت سود سنوات قبل فراخواند.
  ۱۳۹۴/۹/۲۶
 • << 3 4 5 6 
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ