بیمه البرز

۰۶آبان
سرمایه‌گذاری بیمه البرز در املاک و سهام
رشد ۱۶۰۰ درصدی سود در ۶ ماه

سرمایه‌گذاری بیمه البرز در املاک و سهام

اولویت شرکت بیمه البرز در سرمایه‌گذاری‌ها بر املاک و سهام خواهد بود. هر دو مسیر هم زیرنظر مستقیم محسن پورکیانی، مدیرعامل این شرکت پیگیری و انجام می‌شود. آیا این سیاست باعث تداوم سودسازی بیمه البرز در آینده خواهد شد و بازده خوبی نصیب سهامداران این شرکت می‌شود؟