بیمه حکمت صبا

20مهر
تغییر در هیات مدیره بیمه حکمت صبا
شعبانی جایگزین هاشمی شد

تغییر در هیات مدیره بیمه حکمت صبا

شرکت بیمه حکمت صبا از تغییر در هیات مدیره این شرکت خبر داد و اعلام کرد: علی شعبانی به نمایندگی از شرکت مهندسی پیما عمران نیرو جایگزین مسعود هاشمی طباطبایی شده و به عنوان عضو موظف هیات مدیره بیمه حکمت صبا فعالیت خواهد کرد.