بیمه سامان

16مهر
بیمه سامان ، همراه روزهای سخت کرونایی
نگران هزینه‌ها نباشید

بیمه سامان ، همراه روزهای سخت کرونایی

در شرایط همه گیری بیماری کرونا و نگرانی جامعه نسبت به تبعات آن، بیمه سامان بار دیگر مسئولیت خود در قبال اجتماع را نمایان کرده و با طراحی «بیمه سه گانه کرونا» راهکار آینده نگری پیرامون چگونگی تامین هزینه های درمان و نیز جبران کاهش درآمدهای ناشی از اختلال در فعالیت های اقتصادی را پیش روی عموم مردم قرار داده است.