سید محمد آسوده

21مهر
انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکا
آسوده و جباری معرفی شدند

انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکا

سیدمحمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان و دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی به اتفاق آرای اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان رییس و نایب رئیس این کمیته انتخاب شدند.

16مهر
تصویب افزایش سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان

تصویب افزایش سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان

مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام بیمه اتکایی ایرانیان به منظور بررسی و تصویب افزایش 23/07 درصدی سرمایه، ساعت 10 و 30 دقیقۀ چهارشنبه 16 مهر 99 درمحل سالن کنفرانس این شرکت باحضور 78/3 درصد از سهامداران تشکیل شد