صندوق بازنشستگان فولاد

11آبان
چه خبر از افزایش حقوق بازنشستگان فولاد؟
مسرور : از آبان شروع می‌کنیم

چه خبر از افزایش حقوق بازنشستگان فولاد؟

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد از همسان سازی حقوق بازنشستگان این صندوق از ماه آبان خبر داد و گفت: هفته پیش مجوز اجرای همسان سازی در صندوق بازنشستگی فولاد دریافت شد و از همین ماه پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد با احتساب همسان سازی خواهد بود.