لطف‌اله رودگر

02آذر
مشتری‌مداری در صنعت بیمه

مشتری‌مداری در صنعت بیمه

مشتری‌مداری در صنعت بیمه چرا مهم است؟ در کشور ما به مشتری، اصطلاح ارباب‌رجوع اطلاق می‌شود و این اصطلاح برای این است که در گذشته در ایران، بحث ارباب و رعیت داشته‌ایم و هر شخصی که به‌عنوان ارباب داخل ایران زندگی می‌کرد، دارای یک احترام و یک جایگاه بسیار بالایی بود؛ یعنی مشتریان ارباب‌هایی هستند که به سازمان شما مراجعه کرده‌اند.