منا عروجی

۰۶آبان
۸۰ هزار نفر از دانشگاهیان زیر چتر بیمه تجارت نو
منا عروجی خبر داد:

۸۰ هزار نفر از دانشگاهیان زیر چتر بیمه تجارت نو

مدیر بیمه‌های عمر، حوادث و درمان شرکت بیمه تجارت‌نو اعلام کرد: در حال حاضر این شرکت بیمه‌ای با پوشش حدود ۸۰ هزار نفر از جامعه علمی، دانشگاهی کشور، بیشترین تعداد قرارداد را با مراکز دانشگاهی دارد.