کامبیز پیکارجو

16مهر
اتاق فکر مشترک آرمان و انجمن بهره وری ایران
در دیدار با پیکارجو بحث شد

اتاق فکر مشترک آرمان و انجمن بهره وری ایران

در دیدار مشترک مدیرعامل بیمه آرمان و مدیران ارشد انجمن بهره وری ایران با بررسی عملکرد مالی شرکت های بیمه در سال 98 و عملیات بیمه گری مثبت بیمه آرمان در مسیر توسعه بهره وری صنعت بیمه، بر ایجاد اتاق فکر مشترک تاکید شد.