سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه
پایگاه تحلیلی دنیای بیمه بررسی کرد

سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه

سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه. بیمه پاسارگاد چگونه توانسته سود هر سهم خود را از ۱۱۵ ريال در نیمه نخست سال گذشته با رشدی ۷۹۹ درصدی به ۱۰۳۴ ريال در پایان تابستان امسال افزایش دهد و آیا سود خالص این شرکت به ارزش ۱۰ هزار و ۵۵۲ میلیارد و ۲۰۲ میلیون ریال با جهشی ۸۰۲ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته می‌تواند در ادامه سال ادامه داشته باشد؟ پایگاه تحلیلی دنیای بیمه معمای پرش بلند بیمه پاسارگاد در ۶ ماه ابتدای امسال را بررسی می‌کند.

دفاع از بازار متشکل بیمه

دفاع از بازار متشکل بیمه

چرا تشکیل نهادی به نام بازار متشکل بیمه ضرورت دارد؟ به نظرم تاسیس چنین نهادی برای کشور ما که ارتباط اقتصاد آن با دنیا بخصوص در بخش بیمه گسترده نیست و این ارتباط در شرایط فعلی نیز به کمترین حد خود رسیده است توجیه بیشتری پیدا می‌کند چونکه در صورت گستردگی روابط با اقتصاد جهانی، بازارهای بین‌المللی می‌توانستند تا حدی نقش بازار متشکل بیمه را ایفا کنند هر چند نه به بطور کامل.

رونمایی بیمه تعاون از واکسن اقتصادی کرونا
مظلومی در کنفرانس دانشگاه لیورپول تشریح کرد:

رونمایی بیمه تعاون از واکسن اقتصادی کرونا

مدیرعامل بیمه تعاون در کنفرانس آنلاین «کووید-۱۹ و مدل‌سازی در علم مدیریت» که از سوی دانشگاه لیورپول انگلستان برگزار شد، با تبین محصول جدید این شرکت اظهار کرد: این محصول که به طور انحصاری از سوی بیمه تعاون در پاسخ به از دست دادن درآمد ناشی از توقف فعالیت در اثر شیوع بیماری کرونا طراحی شده است، واکسن اقتصادی کووید-۱۹ نیز نامیده می‌شود و تقریباً تمام کسب‌وکارها و شرکت‌های تجاری می‌توانند از این محصول بهره‌مند شوند.

انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکا
آسوده و جباری معرفی شدند

انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکا

سیدمحمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان و دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی به اتفاق آرای اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان رییس و نایب رئیس این کمیته انتخاب شدند.

جهش ۱۴۰۶ درصدی سود هر سهم بیمه سینا
دنیای بیمه کارنامه نیمسال رضا جعفری را تحلیل کرد

جهش ۱۴۰۶ درصدی سود هر سهم بیمه سینا

دنیای بیمه: شرکت بیمه سینا به مدیرعاملی رضا جعفری موفق شده تا سود هر سهم این شرکت را ۱۴۰۶ درصد در پایان تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دهد. سود خالص این شرکت در نیمه نخست امسال بالغ بر ۴ هزار و ۵۱۶ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال برآورد شده است.

راز رشد ۵۲۳ درصدی سود بیمه رازی
دنیای بیمه کارنامه نیمسال بختیاری را تحلیل کرد

راز رشد ۵۲۳ درصدی سود بیمه رازی

دنیای بیمه: شرکت بیمه رازی به مدیرعاملی مجید بختیاری موفق شده تا سود خالص خود در نیمه نخست امسال را ۵۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دهد. راز این معما چیست و آیا روند سودسازی بیمه رازی ادامه می‌یابد و سهامداران این شرکت با افزایش بازده سهم خود در آینده مواجه می‌شوند؟ دنیای بیمه در تحلیلی به این معما پاسخ می‌دهد. این گزارش تحلیلی بخوانید.

خبر ویژهخبر شرکت‌هایادداشت
  28مهر
  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه
  پایگاه تحلیلی دنیای بیمه بررسی کرد

  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه

  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه. بیمه پاسارگاد چگونه توانسته سود هر سهم خود را از ۱۱۵ ريال در نیمه نخست سال گذشته با رشدی ۷۹۹ درصدی به ۱۰۳۴ ريال در پایان تابستان امسال افزایش دهد و آیا سود خالص این شرکت به ارزش ۱۰ هزار و ۵۵۲ میلیارد و ۲۰۲ میلیون ریال با جهشی ۸۰۲ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته می‌تواند در ادامه سال ادامه داشته باشد؟ پایگاه تحلیلی دنیای بیمه معمای پرش بلند بیمه پاسارگاد در ۶ ماه ابتدای امسال را بررسی می‌کند.

  26مهر
  دفاع از بازار متشکل بیمه

  دفاع از بازار متشکل بیمه

  چرا تشکیل نهادی به نام بازار متشکل بیمه ضرورت دارد؟ به نظرم تاسیس چنین نهادی برای کشور ما که ارتباط اقتصاد آن با دنیا بخصوص در بخش بیمه گسترده نیست و این ارتباط در شرایط فعلی نیز به کمترین حد خود رسیده است توجیه بیشتری پیدا می‌کند چونکه در صورت گستردگی روابط با اقتصاد جهانی، بازارهای بین‌المللی می‌توانستند تا حدی نقش بازار متشکل بیمه را ایفا کنند هر چند نه به بطور کامل.

  23مهر
  رونمایی بیمه تعاون از واکسن اقتصادی کرونا
  مظلومی در کنفرانس دانشگاه لیورپول تشریح کرد:

  رونمایی بیمه تعاون از واکسن اقتصادی کرونا

  مدیرعامل بیمه تعاون در کنفرانس آنلاین «کووید-۱۹ و مدل‌سازی در علم مدیریت» که از سوی دانشگاه لیورپول انگلستان برگزار شد، با تبین محصول جدید این شرکت اظهار کرد: این محصول که به طور انحصاری از سوی بیمه تعاون در پاسخ به از دست دادن درآمد ناشی از توقف فعالیت در اثر شیوع بیماری کرونا طراحی شده است، واکسن اقتصادی کووید-۱۹ نیز نامیده می‌شود و تقریباً تمام کسب‌وکارها و شرکت‌های تجاری می‌توانند از این محصول بهره‌مند شوند.

  21مهر
  انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکا
  آسوده و جباری معرفی شدند

  انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکا

  سیدمحمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان و دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی به اتفاق آرای اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان رییس و نایب رئیس این کمیته انتخاب شدند.

  21مهر
  جهش ۱۴۰۶ درصدی سود هر سهم بیمه سینا
  دنیای بیمه کارنامه نیمسال رضا جعفری را تحلیل کرد

  جهش ۱۴۰۶ درصدی سود هر سهم بیمه سینا

  دنیای بیمه: شرکت بیمه سینا به مدیرعاملی رضا جعفری موفق شده تا سود هر سهم این شرکت را ۱۴۰۶ درصد در پایان تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دهد. سود خالص این شرکت در نیمه نخست امسال بالغ بر ۴ هزار و ۵۱۶ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال برآورد شده است.

  21مهر
  راز رشد ۵۲۳ درصدی سود بیمه رازی
  دنیای بیمه کارنامه نیمسال بختیاری را تحلیل کرد

  راز رشد ۵۲۳ درصدی سود بیمه رازی

  دنیای بیمه: شرکت بیمه رازی به مدیرعاملی مجید بختیاری موفق شده تا سود خالص خود در نیمه نخست امسال را ۵۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دهد. راز این معما چیست و آیا روند سودسازی بیمه رازی ادامه می‌یابد و سهامداران این شرکت با افزایش بازده سهم خود در آینده مواجه می‌شوند؟ دنیای بیمه در تحلیلی به این معما پاسخ می‌دهد. این گزارش تحلیلی بخوانید.

  20مهر
  سود بیمه پارسیان ۲۰۴ درصد رشد کرد
  خبر خوب برای سهامداران

  سود بیمه پارسیان ۲۰۴ درصد رشد کرد

  شرکت بیمه پارسیان به مدیرعاملی هادی اویارحسین، موفق شده تا سود خالص خود را در نیمه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 204 درصد رشد دهد و به ازای هر سهم 491 ريال سود شناسایی کند. این در حالی است که سود برآورد شده حسابرسی نشده است اما نسبت به سود واقعی 286 ريالی پایان سال مالی گذشته، به نظر می‌رسد که روند سودسازی این شرکت تا پایان امسال تداوم داشته باشد. خبری خوب برای سهامداران.

  20مهر
  فشارها بر صنعت بیمه را کم کنید
  ماموریت دشوار رئیس کل و دبیرکل

  فشارها بر صنعت بیمه را کم کنید

  بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ماموریت سختی برای کم کردن فشارها و برداشتن موانع از پیش پای صنعت بیمه کشور دارند.دیدار چندی پیش غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نشست اعضای سندیکای بیمه‌گران ایران با تعدادی از نمایندگان مجلس یک نقطه عطف در تاریخ صنعت بیمه به شمار می‌رود. اما این دیدارها و گفتگو‌ها چه دستاوردی به همراه خواهد داشت و چه اقدامی باید صورت پذیرد تا چالش‌های صنعت بیمه کمتر شود؟

  20مهر
  مخالفت سندیکای بیمه‌گران با وضع عوارض جدید
  نقشه ملی صنعت بیمه را آماده کنید

  مخالفت سندیکای بیمه‌گران با وضع عوارض جدید

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از وضع عوارض جدیدی در "لایحه مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور" تهیه شده توسط وزارت کشور خبر داد و گفت: وزارت کشور در بخش منابع مالی لایحه مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور ، اخذ 10 درصد عوارض از صنعت بیمه را پیش بینی کرده که این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. ما بشدت مخالف این عوارض هستیم چراکه صنعت بیمه دیگر ظرفیت این فشارها را ندارد.

  16مهر
  چگونه بفهمیم تصادف واقعی است یا ساختگی
  نتیجه یک تحقیق پزشکی قانونی

  چگونه بفهمیم تصادف واقعی است یا ساختگی

  بر اساس نتایج یک مطالعه که توسط پژوهشگران پزشکی قانونی انجام شده، بیشتر تصادفات ساختگی در ساعت‌های پایانی شب و ساعت‌های اول روز در جایی خارج از شهر اتفاق می‌افتند. به طور معمول در این تصادف‌ها آسیب‌های افراد سرنشین به صورت مشترک و قرینه است.

  16مهر
  پوشش بیمه‌های عمر متنوع شود
  مدیر بیمه‌های عمر بیمه دانا:

  پوشش بیمه‌های عمر متنوع شود

  بیمه به‌عنوان یکی از ارکان نظام مالی هر کشوری، با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده و آرامش نسبی را در جامعه به وجود می‌آورد. در میان انواع رشته‌های بیمه، بیمه عمر به دلیل ماهیت آن، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بیمه عمر از یک‌سو با مدیریت پیامدهای احتمالی و خطرات آینده افراد، راهی برای تامین آتیه افراد به شمار ‌می‌آید و از سوی دیگر به دلیل فاصله زمانی منطقی بین دریافت حق بیمه و پرداخت تعهدات، منابع مالی قابل‌توجهی را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌دهد.

  10مهر
  نشست شورای فنی سندیکا به میزبانی بیمه ایران
  به میزبانی بیمه ایران برگزار شد

  نشست شورای فنی سندیکا به میزبانی بیمه ایران

  جلسه شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران با حضور دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران، دکتر کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران، زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران و رئیس شورای هماهنگی معاونان فنی صنعت بیمه و معاونین فنی سایر شرکت‌های بیمه به میزبانی بیمه ایران برگزار شد.

  08مهر
  الزام شماره تلفن همراه برای صدور بیمه ثالث

  الزام شماره تلفن همراه برای صدور بیمه ثالث

  بیمه مرکزی بخشنامه الزام استفاده از سامانه شاهکار برای صدور بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی با ابلاغ بخشنامه ای به شرکت های بیمه بر لزوم استفاده از وب سرویس "شاهکار "تاکید کردند.

  07مهر
  افتتاح ساختمان جدید بیمه ما

  افتتاح ساختمان جدید بیمه ما

  ساختمان جدید بیمه "ما" همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران و حجت بهاری فر مدیرعامل این شرکت افتتاح شد.

  07مهر
  پشت پرده زد و بندهای کارمزدی
  نیما نورالهی فاش کرد

  پشت پرده زد و بندهای کارمزدی

  مدیرعامل بیمه تجارت نو معتقد است که بیـمه تجارت‌نو توانسـته خود را در صـنعت بیمه به خوبی اثـبات کند. وی به پرسش در خصوص زدو بندهای کارمزدبا برخی نمایندگان و کارگزاران پاسخ داده است.

  28مهر
  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه
  پایگاه تحلیلی دنیای بیمه بررسی کرد

  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه

  سود ۱۰۰۰ میلیاردی بیمه پاسارگاد در ۶ ماه. بیمه پاسارگاد چگونه توانسته سود هر سهم خود را از ۱۱۵ ريال در نیمه نخست سال گذشته با رشدی ۷۹۹ درصدی به ۱۰۳۴ ريال در پایان تابستان امسال افزایش دهد و آیا سود خالص این شرکت به ارزش ۱۰ هزار و ۵۵۲ میلیارد و ۲۰۲ میلیون ریال با جهشی ۸۰۲ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته می‌تواند در ادامه سال ادامه داشته باشد؟ پایگاه تحلیلی دنیای بیمه معمای پرش بلند بیمه پاسارگاد در ۶ ماه ابتدای امسال را بررسی می‌کند.

  26مهر
  دفاع از بازار متشکل بیمه

  دفاع از بازار متشکل بیمه

  چرا تشکیل نهادی به نام بازار متشکل بیمه ضرورت دارد؟ به نظرم تاسیس چنین نهادی برای کشور ما که ارتباط اقتصاد آن با دنیا بخصوص در بخش بیمه گسترده نیست و این ارتباط در شرایط فعلی نیز به کمترین حد خود رسیده است توجیه بیشتری پیدا می‌کند چونکه در صورت گستردگی روابط با اقتصاد جهانی، بازارهای بین‌المللی می‌توانستند تا حدی نقش بازار متشکل بیمه را ایفا کنند هر چند نه به بطور کامل.

  23مهر
  آرامش و سلامت زندگی را با بیمه آسیا تضمین کنید
  جمعیت سالمندان ایران تا ۲۰ سال دیگر ۲ برابر می شود

  آرامش و سلامت زندگی را با بیمه آسیا تضمین کنید

  شرکت‌های بیمه‌گر به ویژه شرکت‌های دارای سطح بالای توانگری و ترکیب بهینه بیمه‌گری نظیر بیمه آسیا این فرصت را به ارمغان آورده اند که جمعیت جوان و البته رو به سالمندی ایران از هم اکنون برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. چرا که جمعیت سالمندان ایران تا ۲۰ سال دیگر ۲ برابر می شود. شما می‌توانید آرامش و سلامت زندگی را با بیمه آسیا تضمین کنید.

  23مهر
  رونمایی بیمه تعاون از واکسن اقتصادی کرونا
  مظلومی در کنفرانس دانشگاه لیورپول تشریح کرد:

  رونمایی بیمه تعاون از واکسن اقتصادی کرونا

  مدیرعامل بیمه تعاون در کنفرانس آنلاین «کووید-۱۹ و مدل‌سازی در علم مدیریت» که از سوی دانشگاه لیورپول انگلستان برگزار شد، با تبین محصول جدید این شرکت اظهار کرد: این محصول که به طور انحصاری از سوی بیمه تعاون در پاسخ به از دست دادن درآمد ناشی از توقف فعالیت در اثر شیوع بیماری کرونا طراحی شده است، واکسن اقتصادی کووید-۱۹ نیز نامیده می‌شود و تقریباً تمام کسب‌وکارها و شرکت‌های تجاری می‌توانند از این محصول بهره‌مند شوند.

  21مهر
  انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکا
  آسوده و جباری معرفی شدند

  انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکا

  سیدمحمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان و دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی به اتفاق آرای اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان رییس و نایب رئیس این کمیته انتخاب شدند.

  21مهر
  جهش ۱۴۰۶ درصدی سود هر سهم بیمه سینا
  دنیای بیمه کارنامه نیمسال رضا جعفری را تحلیل کرد

  جهش ۱۴۰۶ درصدی سود هر سهم بیمه سینا

  دنیای بیمه: شرکت بیمه سینا به مدیرعاملی رضا جعفری موفق شده تا سود هر سهم این شرکت را ۱۴۰۶ درصد در پایان تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دهد. سود خالص این شرکت در نیمه نخست امسال بالغ بر ۴ هزار و ۵۱۶ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال برآورد شده است.

  21مهر
  راز رشد ۵۲۳ درصدی سود بیمه رازی
  دنیای بیمه کارنامه نیمسال بختیاری را تحلیل کرد

  راز رشد ۵۲۳ درصدی سود بیمه رازی

  دنیای بیمه: شرکت بیمه رازی به مدیرعاملی مجید بختیاری موفق شده تا سود خالص خود در نیمه نخست امسال را ۵۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دهد. راز این معما چیست و آیا روند سودسازی بیمه رازی ادامه می‌یابد و سهامداران این شرکت با افزایش بازده سهم خود در آینده مواجه می‌شوند؟ دنیای بیمه در تحلیلی به این معما پاسخ می‌دهد. این گزارش تحلیلی بخوانید.

  20مهر
  سود بیمه پارسیان ۲۰۴ درصد رشد کرد
  خبر خوب برای سهامداران

  سود بیمه پارسیان ۲۰۴ درصد رشد کرد

  شرکت بیمه پارسیان به مدیرعاملی هادی اویارحسین، موفق شده تا سود خالص خود را در نیمه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 204 درصد رشد دهد و به ازای هر سهم 491 ريال سود شناسایی کند. این در حالی است که سود برآورد شده حسابرسی نشده است اما نسبت به سود واقعی 286 ريالی پایان سال مالی گذشته، به نظر می‌رسد که روند سودسازی این شرکت تا پایان امسال تداوم داشته باشد. خبری خوب برای سهامداران.

  20مهر
  فشارها بر صنعت بیمه را کم کنید
  ماموریت دشوار رئیس کل و دبیرکل

  فشارها بر صنعت بیمه را کم کنید

  بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ماموریت سختی برای کم کردن فشارها و برداشتن موانع از پیش پای صنعت بیمه کشور دارند.دیدار چندی پیش غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نشست اعضای سندیکای بیمه‌گران ایران با تعدادی از نمایندگان مجلس یک نقطه عطف در تاریخ صنعت بیمه به شمار می‌رود. اما این دیدارها و گفتگو‌ها چه دستاوردی به همراه خواهد داشت و چه اقدامی باید صورت پذیرد تا چالش‌های صنعت بیمه کمتر شود؟

  20مهر
  مخالفت سندیکای بیمه‌گران با وضع عوارض جدید
  نقشه ملی صنعت بیمه را آماده کنید

  مخالفت سندیکای بیمه‌گران با وضع عوارض جدید

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از وضع عوارض جدیدی در "لایحه مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور" تهیه شده توسط وزارت کشور خبر داد و گفت: وزارت کشور در بخش منابع مالی لایحه مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور ، اخذ 10 درصد عوارض از صنعت بیمه را پیش بینی کرده که این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. ما بشدت مخالف این عوارض هستیم چراکه صنعت بیمه دیگر ظرفیت این فشارها را ندارد.

  20مهر
  کارنامه هیات مدیره بیمه آرمان در سال ۱۳۹۸
  سهامداران بخوانند

  کارنامه هیات مدیره بیمه آرمان در سال ۱۳۹۸

  شرکت بیمه آرمان گزارش فعالیت هیات مدیره این شرکت در سال 1398 را منتشر کرد. سهامداران شرکت یادشده می‌توانند متن کامل این گزارش را اینجا بخوانند. خبر مهم اینکه بیمه آرمان به سود‌آوری رسیده و هم اکنون مدیریت آن را دکتر کامبیز پیکارجو بر عهده دارد.

  20مهر
  تغییر در هیات مدیره بیمه دی
  کاشانی و عربی اضافه شدند

  تغییر در هیات مدیره بیمه دی

  شرکت بیمه دی به مدیرعاملی محمدرضا کشاورز از تغییر در ترکیب هیات مدیره خود خبر داد و محمد کاشانی و ایرج عربی به عضویت تیم مدیریتی این شرکت پیوستند.

  20مهر
  تغییر در هیات مدیره بیمه حکمت صبا
  شعبانی جایگزین هاشمی شد

  تغییر در هیات مدیره بیمه حکمت صبا

  شرکت بیمه حکمت صبا از تغییر در هیات مدیره این شرکت خبر داد و اعلام کرد: علی شعبانی به نمایندگی از شرکت مهندسی پیما عمران نیرو جایگزین مسعود هاشمی طباطبایی شده و به عنوان عضو موظف هیات مدیره بیمه حکمت صبا فعالیت خواهد کرد.

  16مهر
  نوین به بازار اول فرا بورس ارتقا یافت

  نوین به بازار اول فرا بورس ارتقا یافت

  سهم بیمه نوین پس از طی کلیه مراحل به بازار اول فرابورس ارتقا یافت.در راستای اجرای دستورالعمل پذیرش، عرضه و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، سهم بیمه نوین حائز کلیه شرایط لازم شناخته شد و به بازار اول فرابورس انتقال یافت.

  16مهر
  پول چاپ سررسید بیمه آسیا به مناطق محروم رسید

  پول چاپ سررسید بیمه آسیا به مناطق محروم رسید

  بیمه آسیا در سه سال گذشته با اختصاص مبلغ 12میلیارد ریال هزینه چاپ سررسید، بیش از 450هزار جلد دفتر مشق را درمدارس مناطق محروم کشور تهیه و توزیع کرده است.

  16مهر
  نمایندگان تجارت‌نو در جشنواره فروش درخشیدند
  گزارش معاون توسعه بازار و شبکه فروش “بنو”؛

  نمایندگان تجارت‌نو در جشنواره فروش درخشیدند

  معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه تجارت‌نو اعلام کرد: نمایندگان این شرکت در حدود ۲٫۵ میلیارد ریال از جوایز زمستانه تجارت‌نو را از آن خود کردند.

  16مهر
  بیمه زندگی خاورمیانه در بالاترین سطح توانگری مالی
  بیمه مرکزی تایید کرد

  بیمه زندگی خاورمیانه در بالاترین سطح توانگری مالی

  بیمه مرکزی نسبت توانگری ۲۸ شرکت بیمه در سال 1399 را منتشر کرد. بر اساس این ارزیابی نسبت توانگری ۲۴ شرکت در سطح یک توانگری مالی یعنی بالاترین سطح مالی برای انجام تعهدات بیمه‌ای قرار دارد.

  16مهر
  اتاق فکر مشترک آرمان و انجمن بهره وری ایران
  در دیدار با پیکارجو بحث شد

  اتاق فکر مشترک آرمان و انجمن بهره وری ایران

  در دیدار مشترک مدیرعامل بیمه آرمان و مدیران ارشد انجمن بهره وری ایران با بررسی عملکرد مالی شرکت های بیمه در سال 98 و عملیات بیمه گری مثبت بیمه آرمان در مسیر توسعه بهره وری صنعت بیمه، بر ایجاد اتاق فکر مشترک تاکید شد.

  16مهر
  بیمه سرمد به جمع خیرین امنیت ساز پیوست
  راه‌اندازی اولین کلانتری هوشمند

  بیمه سرمد به جمع خیرین امنیت ساز پیوست

  بیمه سرمد، به جمع خیرین امنیت ساز پیوست و بخشی از هزینه‌های راه‌اندازی اتاق مانیتورینگ کلانتری 103 گاندی را متقبل شد.

  16مهر
  حمایت بیمه ما از وکلا، کارشناسان و مشاوران
  تفاهم نامه امضا شد

  حمایت بیمه ما از وکلا، کارشناسان و مشاوران

  تفاهم نامه همکاری بین شرکت سهامی بیمه "ما" و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با حضور حجت بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه "ما" و علی بهادری مدیر عامل مرکز وکلا نهایی شد.

  26مهر
  دفاع از بازار متشکل بیمه

  دفاع از بازار متشکل بیمه

  چرا تشکیل نهادی به نام بازار متشکل بیمه ضرورت دارد؟ به نظرم تاسیس چنین نهادی برای کشور ما که ارتباط اقتصاد آن با دنیا بخصوص در بخش بیمه گسترده نیست و این ارتباط در شرایط فعلی نیز به کمترین حد خود رسیده است توجیه بیشتری پیدا می‌کند چونکه در صورت گستردگی روابط با اقتصاد جهانی، بازارهای بین‌المللی می‌توانستند تا حدی نقش بازار متشکل بیمه را ایفا کنند هر چند نه به بطور کامل.

  14مهر
  بیمه آسیا سرآمد در ارتباط با مردم ایران

  بیمه آسیا سرآمد در ارتباط با مردم ایران

  اهدای لوح ستاره طلایی روابط عمومی به شرکت بیمه آسیا در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی کشور نشانه‌ آشکار از سرآمدی این شرکت در ارتباط با مردم ایران و خانواده بزرگ بیمه آسیا از بیمه‌گذاران گرفته تا سهامداران و البته ذی‌نفعان است. اما راز این ممتاز بودن را می‌توان از بستر دیگری هم تحلیل کرد و به این معما پاسخ داد که راستی چرا روابط عمومی بیمه آسیا باید در بین ستارگان هنر روابط عمومی ایران بدرخشد؟

  13مهر
  صنعت بیمه و بلاکچین‌ها

  صنعت بیمه و بلاکچین‌ها

  دردنیای تکنولوژی‌های دیجیتال، شرکت‌ها درصددند تا بهره وری خود را افزایش دهند، تا در رقابت با سایر شرکت‌ها برای خود مزیتی رقابتی به دست آورند. آنها عمدتا به دنبال ایجاد تکنولوژی های برتر نسبت به رقبای خود هستند تا از بازار حذف  نشوند. امروزه بلاکچین بعنوان یک تکنولوژی برتر در ادغام داده ها شناخته می […]

  08مهر
  جای خالی بیمه‌های اعتبار در اقتصاد ایران
  آیین‌نامه ۵۱ نیاز به بازنگری دارد

  جای خالی بیمه‌های اعتبار در اقتصاد ایران

  چرا سهم بیمه اعتبار پایین است و برای شتاب دادن به این رشته مهم و اثرگذار بر اقتصاد و تجارت و تسهیل کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی و مردم چه کاری باید انجام داد؟ آیا آیین‌نامه شماره ۵۱ مصوب شورای عالی بیمه نیاز به بازنگری ندارد؟ ابوالفضل دهقان‌زاده، از کارشناسان ارشد صنعت بیمه در بیمه مرکزی ایران در مقاله‌ای اختصاصی برای پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه به این چالش‌ها و پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و با تبیین راهکارهای توسعه بیمه اعتبار تاکید می‌کند که آیین‌نامه شماره ۵۱ نیاز به اصلاح دارد.

  06مهر
  بازار پُر التهاب و سهام بیمه ملت

  بازار پُر التهاب و سهام بیمه ملت

  بازار سهام ایران با رشد خیره‌کننده‌ای که از ماه‌های انتهایی سال گذشته شروع و تا نیمه اول مردادماه ادامه داشت، در یک‌ماه اخیر به‌صورت غیر منتظره‌ای وارد فاز اصلاحی شد و به طور ویژه معاملات هیجانی جای معاملات مبتنی بر تحلیل را گرفت. این روند فروش هیجانی از مرحله‌ای به بعد رنگ و بوی افراطی به خود گرفته و در حال حاضر سهام شرکت‌های بنیادی و ارزشمند زیادی را به قیمت‌های بسیار پایین و در سطح ابتدای سال رسانده است. سهام شرکت بیمه ملت نیز مانند بسیاری از نمادهای دیگر، در این روند نزولی دچار کاهش قیمت شد. البته این کاهش قیمت - در مقایسه با بسیاری از نمادها که بالای 50 درصد افت قیمت داشتند – رقم کمتری بود.

گالری فیلم

سرود شرکت بیمه آسیا

سرود شرکت بیمه آسیا

29 مهر 1399 - 14:13
سرود شرکت بیمه ملت

سرود شرکت بیمه ملت

13:55 29 مهر 1399
سرود بیمه ایران

سرود بیمه ایران

13:50 29 مهر 1399
سرود شرکت بیمه نوین

سرود شرکت بیمه نوین

13:42 29 مهر 1399
کلیپ هدفمند بیمه ملت به مناسب روز پزشک

کلیپ هدفمند بیمه ملت به مناسب روز پزشک

11:49 09 مهر 1399